Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ)

Adresa

Hudcova 76
612 00 Brno

tel.: +420 515 910 420

Poštovní adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

Vedoucí oddělení

Mgr. Petra Pichlová - kurátorka se zaměřením na brněnskou neoficiální kulturní scénu v 80. letech 20. století, moravské samizdatové dílny a bytové semináře, brněnské signatáře Charty 77; výzkumná činnost: fond Josefa Kroupy a fond Milana Jelínka
tel.: +420 515 910 420
mob.: +420 775 865 472
e-mail: ppichlova@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Mgr. Jan Krejčí - zástupce vedoucí, kurátor se zaměřením na evangelický okruh disidentů, především na Jana a Milenu Šimsovy s důrazem na perzekuci komunistickým režimem, jejich aktivity zejména v 60.-80. letech 20. století; výzkumná činnost: fond Jan Hus Educational Foundation (digitalizace dokumentů), korespondence ve fondu Jiřího Gruši, fond Jana Šimsy
  tel.: +420 515 910 420, e-mail: jkrejci@mzm.cz
   
 • Mgr. Ing. Romana Dominika Hrbatová - kurátorka se zaměřením na novodobé české literární dějiny, zejména dílo spisovatele, překladatele, politika, diplomata Jiřího Gruši; výzkumná činnost: fond Jiřího Gruši a fond Jana Trefulky
  tel.: +420 515 910 420, e-mail: rhrbatova@mzm.cz
   
 • Mgr. Marta Mrázová - kurátorka se zaměřením na činnost oxfordské Jan Hus Educational Foundation a neoficiální kulturu a vzdělávání v Československu v 80. letech 20. století, zejména v brněnském prostředí; výzkumná činnost: fond Jan Hus Educational Foundation
  tel.: +420 515 910 420, e-mail: mmrazova@mzm.cz

Charakteristika oddělení

Vzniku Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) předcházela dlouhodobá jednání se spisovatelem a zároveň odpůrcem komunistického režimu, disidentem Pavlem Kohoutem. První část jeho rukopisů se stala součástí sbírek Moravského zemského muzea (MZM) v roce 2010. Jeho iniciativou se navíc podařilo kurátorům najít cestu k zisku fondů dalších osobností spjatých s antitotalitním úsilím 70. a 80. let 20. století.

Na konci roku 2010 jsme získali například cenný soubor dokumentů spisovatele a po listopadu 1989 i veřejného činitele Jiřího Gruši. Později se opět díky Pavlu Kohoutovi stalo MZM správcem originálu Prohlášení Charty 77. Sbírka byla rozšířena také o Knihy Charty 77, které muzeu věnoval Pavel Rychetský.

O dva roky později, v roce 2012 byla zahájena spolupráce s Jiřím Müllerem, jedním z čelných představitelů brněnské větve studentského hnutí na sklonku 60. let, rovněž disidentem, signatářem Charty 77 a organizátorem tzv. podzemní univerzity. Právě on v dalším období zajistil významné akvizice dokumentů historiků Jana Tesaře a Jaromíra Procházky, filozofky Boženy Komárkové, sociologa Miloslava Petruska, jazykovědce Milana Jelínka či materiály oxfordské Jan Hus Educational Foundation z osobních archivů Rogera Scrutona, Barbary Dayové a Davida Matthewse. Následovaly pak akvizice od Jana Trefulky a Milana Uhdeho.

Všechny tyto akvizice se děly ještě pod vedením literárního historika PhDr. Zdeňka Drahoše, vedoucího Oddělení dějin literatury. Postupně však pracovníci oddělení začali narážet na skutečnost, že mnohé fondy se s literaturou stýkají jen částečně, některé ji zcela míjí. Fondy zaměřené historicky, sociologicky, filozoficky, politologicky či jazykovědně zároveň spojovalo antitotalitní smýšlení jejich původců. Došlo proto k významnému rozhodnutí – založení samostatného oddělení, které bylo ustaveno pod názvem Centrum kulturně-politických dějin 20. století dne 1. dubna 2015. V následujícím roce byl objekt, v němž toto oddělení MZM sídlí, pojmenován Domem Jiřího Gruši. K poslední velké změně došlo 1. července 2018, kdy bylo oddělení po dalších jednáních se zůstaviteli fondů přejmenováno na ODKAZ – Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření.

 • Badatelna – fondy oddělení jsou badatelům přístupny v pracovní dny (9.00–16.00 hod.) po předchozí dohodě s jednotlivými kurátory sbírek.
 • Odborná knihovna oddělení ODKAZ – přístupná veřejnosti, výpůjční hodiny v pracovní dny (9.00–16.00 hod.) po předchozí dohodě s kurátory.

Ve studovně mohou být současně nejvíce 3 badatelé.
 

 • Research room – the museum funds are accessible to researches during working days (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) after prior agreement with the collection curators.
 • Special library of the ODKAZ department – is accessible to the public during working days (9:00 a. m. – 4:00 p. m.) after prior agreement with the curators.

A maximum of 3 researchers is allowed in the study room at the same time.

 • Aktivitou jednotlivých kurátorů je podsbírka ODKAZu rozšiřována systematicky – stávající fondy jsou stále doplňovány, zároveň přibývají fondy zcela nové (například dokumenty Bedřicha B. Bašuse, Vladimíra Jochmanna, Františka Kressy, Anny Šabatové starší, Jana Šimsy atd.).
 • Práce s fondem zaměstnanců ODKAZu se zaměřuje především na odborné zpracovávání získaných fondů, jejich postupnou evidenci, digitalizaci a zpřístupňování badatelům.

Bašus Bedřich
18. 12. 1922 Pelhřimov – 25. 7. 2004
farář Českobratrské církve evangelické, autor biblických studií

Filippovová Marie
*26. 7. 1938 Brno
malířka, grafička, ilustrátorka

Gruša Jiří
10. 11. 1938 Pardubice – 28. 10. 2011 Bad Oeynhausen
básník, prozaik, překladatel, literární kritik, politik a diplomat

Jelínek Milan
22. 6. 1923 Brno – 30. 1. 2014 Brno
jazykovědec, bohemista, první polistopadový rektor Masarykovy univerzity
Lístková kartotéka českého purismu

Jochmann Vladimír
13. 9. 1923 Lovčice (okr. Hodonín) – 12. 9. 2008 Olomouc
sociolog, překladatel, vysokoškolský pedagog

Karen Jiří
11. 6. 1920 Litomyšl – 30. 4. 2000 Praha
český a esperantský básník

Kocman Jiří
*6. 8. 1947 Nové Město na Moravě
malíř, grafik, odborník na knižní vazby, vysokoškolský pedagog

Kohout Pavel
*20. 7. 1928 Praha
básník, prozaik, dramatik

Komárková Božena
28. 1. 1903 Tišnov – 27. 1. 1997 Brno
filozofka, pedagožka, teoložka, prvosignatářka Charty 77

Kressa František
19. 10. 1951 Brno – 4. 4. 2019 Brno
fotograf

Kroupa Josef
7. 12. 1901 Praha – 27. 1. 1971 Brno
redaktor, bývalý ředitel Melantrichu v Brně

Müller Dora
26. 2. 1920 Nový Jičín – 1. 4. 2009 Brno
brněnská německá sociální demokratka a antifašistka, aktivistka pro lepší soužití Čechů a Němců

Petrusek Miloslav
15. 10. 1936 Zlín – 19. 8. 2012 Praha
sociolog, vysokoškolský profesor, děkan a prorektor Univerzity Karlovy

Procházka Jaromír
10. 9. 1926 Zvolen – 26. 10. 2010 Brno
učitel dějepisu, historik

Přidal Antonín
13. 10. 1935 Prostějov – 7. 2. 2017 Brno
překladatel, spisovatel, publicista a vysokoškolský pedagog

Šabatová Anna st.
27. 7. 1922 Kroměříž – 23. 11. 2009 Brno
spisovatelka, manželka Jaroslava Šabaty

Šimsa Jan
2. 10. 1929 Praha – 5. 4. 2016 Brno
teolog, evangelický farář, redaktor, disident, prvosignatář Charty 77

Šimsová Milena
5. 10. 1932 Turčianský Svätý Martin – 21. 2. 2022 Brno
archivářka, historička, spisovatelka

Tesař Jan
* 2. 6. 1933 Skuteč
historik, disident, prvosignatář Charty 77

Trefulka Jan
15. 5. 1929 Brno – 22. 11. 2012 Brno
spisovatel, překladatel, publicista a literární kritik, prvosignatář Charty 77

Uhde Milan
* 28. 7. 1936 Brno 
spisovatel, dramatik, scenárista, politik, prvosignatář Charty 77

Jan Hus Educational Foundation

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 • Krejčí, Jan: „Say No to The Devil…“ Fond chartisty Jana Šimsy je v péči ODKAZu. In: M Revue. Brno: Moravské zemské muzeum, 2023, č. 1, s. 40–42
  https://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/2023/mrevue_web_1_2023-Sm.pdf
   
 • Pichlová, Petra: Život a dílo Boženy Komárkové v zrcadle fondu Moravského zemského muzea. In: Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales 108. Brno: Moravské zemské muzeum, 2023, č. 2, s. 187–225.
  Život a dílo Boženy Komárkové v zrcadle fondu Moravského zemského muzea
   
 • Junek, Marek: Češi a Němci po roce 1989. Současné vztahy se rodily se zátěží historie. In: M Revue. Brno: Moravské zemské muzeum, 2023, č. 1, s. 31–34.
   
 • Pichlová, Petra: „Smiluje se Bůh nade mnou, člověkem tvrdé šíje?“ Život a dílo Boženy Komárkové. In: Křesťanská revue. Čtvrtletník pro odpovědný dialog. Praha: OIKUMENE – Akademická YMCA, 2023, č. 4, s. 35–39.
   
 • Krejčí, Jan: Případ Augustina Navrátila: Komunisté se neštítili zneužít ani psychiatrie. In: M Revue. Brno: Moravské zemské muzeum, 2023, č. 2, s. 35-37.

Ludvík Kundera – Hora dění

Výstava přibližuje život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka Ludvíka Kundery (v 70. letech 20. století patřil k tzv. zakázaným autorům). Výstavu připravil zlínský grafik, malíř a člen Sdružení Q Josef Ruszelák, sestavil ji především ze svých fotografií, které vznikaly za čtyřicet let společného přátelství s Ludvíkem Kunderou. Více zde.

K výstavě je možné objednat lektorovanou prohlídku.
Součástí lektorované prohlídky pro základní a střední školy je dílna tvůrčího psaní.


Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša

Výstava nabízí vhled do života Jiřího Gruši, který byl především básníkem a prozaikem tvořícím paralelně v českém i německém jazyce. V různých etapách své životní dráhy působil postupně jako disident, bojovník proti cenzuře a diktatuře, posléze jako diplomat, překladatel, prostředník národní a kulturní vzájemnosti. Více zde.


Normalizaci navzdory

Expozice přibližuje prostřednictvím doprovodných textů a obrazového materiálu na panelech, originálů dobových dokumentů a dalších exponátů ve vitrínách historický vývoj Československa v letech 1968–1989. Zaměřuje se zejména na moravské a brněnské reálie. Více zde.

Pro školní kolektivy nabízíme lektorovanou prohlídku expozice. Prostřednictvím dobových dokumentů z novodobých dějin Brna a dalších exponátů přiblíží posledních dvacet let totalitního režimu v Československu, zejména v Brně a na Moravě.

 • Spolupráce se základními, středními a vysokými školami – studentské praxe (i mezinárodní), středoškolská odborná činnost.
 • Besedy s významnými osobnostmi antitotalitního úsilí.
 • Práce s laickou veřejností, příprava či spolu příprava nových výstav a expozic v Domě Jiřího Gruši i v jiných objektech Moravského zemského muzea, příprava lektorovaných výkladů ke stávajícím expozicím.

2024

2023

2024

2023

2022

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS