Metodická centra

Centrum pro informační technologie v muzejnictví

Adresa

Kapucínské náměstí 2/4
659 37 Brno

tel.: +420 515 910 462 až +420 515 910 465
e-mail: citem@citem.cz

Oficiální webové stránky

Pověřený vedoucí oddělení

Ing. Karel Zouhar 
tel.: +420 533 435 228
e-mail: kzouhar@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Ing. Pavla Jankovičová - programátorka
  tel.: 515 910 464, e-mail: pjankovicova@mzm.cz
 • RNDr. Ivan Petlan - pracovník informačních technologií
  tel.: 515 910 462, e-mail: ipetlan@mzm.cz
 • Jura Jagoš - programátor
  tel.: 515 910 464, e-mail: jjagos@mzm.cz
 • Ing. Vlastimil Sedlák - správce informačních a komunikačních technologií
  tel.: 515 910 465, e-mail: vsedlak@mzm.cz
 • Ing. Josef Okleštěk - externí spolupracovník
  tel.: 515 910 462, e-mail: joklestek@mzm.cz

Charakteristika oddělení

 • metodická pomoc muzeím a galeriím při využívání informačních technologií, hlavně v oblasti správy sbírek
 • aktivní účast při vytváření a propagaci mezinárodních i národních standardů
 • vytváření, přejímání a propagace  nejnovějších metodických postupů při zavádění a využívání IT v muzejním prostředí
 • zprostředkování komunikace muzejních odborníků s odborníky IT
 • školení muzejních pracovníků v oblasti IT
 • podpora tvorby a používání moderních systémů pro správu sbírek
 • iniciace a zastřešení tvorby a doplňování systému muzejních autorit
 • podpora vzniku a činnosti modelových pracovišť v oblasti digitalizace a dokumentace sbírek
 • zpracování digitální obrazové dokumentace sbírkových fondů muzea

Metodické centrum muzejní pedagogiky

Adresa

Hudcova 76b
612 00 Brno

tel.: + 420 515 910 415 až +420 515 910 417
e-mail: mcmp@mzm.cz

Oficiální webové stránky 

Vedoucí oddělení

Mgr. Tomáš Drobný, Ph.D.
tel.: + 420 515 910 415
mob.: + 420 606 033 171
e-mail: tdrobny@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Mgr. Pavla Vykoupilová
  tel.: +420 515 910 416, +420 606 033 108
  e-mail: pvykoupilova@mzm.cz

Charakteristika oddělení

 • Metodické centrum muzejní pedagogiky je vysoce odborným a specializovaným pracovištěm, jehož hlavní náplní je zkoumání všech aspektů využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro vzdělávání a výchovu veřejnosti, poskytování metodiky, odborných konzultací a oborového vzdělávání pracovníkům muzeí a muzejní veřejnosti. Cílem působení metodického centra je také šíření poznání o muzejní pedagogice jakožto disciplíně, která je nejen jednou z možností, ale v současnosti i významnou příležitostí neformálního vzdělávání.
 • MCMP připravuje a realizuje pilotní projekty, zaměřené na vytipované problémy prezentace muzejních sbírek a jejich využití v různých formách celoživotního učení nejen směrem k většinové populaci, ale zejména k dalším cílovým skupinám návštěvníků (handicapovaní, děti různých věkových kategorií, senioři). Cílem projektů je ověření nových forem a postupů vzdělávání za účinného využití muzejních sbírkových fondů směrem k vytipovaným cílovým skupinám. Na těchto projektech MCMP spolupracuje s dalšími subjekty, např. s vysokými školami, profesními sdruženími a organizacemi i ostatními muzejními centry.
 • MCMP za účelem po dosažení vytčených cílů systematicky poskytuje kvalitní metodiku z oblasti muzejní pedagogiky a šíří ji tiskem i prostřednictvím elektronických médií.
 • MCMP nabízí jednoroční akreditovaný kurz Muzejní edukátor a složení zkoušky profesní kvalifikace Muzejní edukátor dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS