Dobrovolnický program

Moravské zemské muzeum nabízí všem zájemcům příležitost zapojit se do dobrovolnické činnosti ve významné kulturní instituci. Nezáleží na tom, zda se o spolupráci uchází studenti střední či vysoké školy, kteří si tímto chtějí zajistit odbornou praxi, lidé středního věku, pro které je motivující poznání nového pracovního prostředí nebo senioři, kteří ocení možnost rozvíjení svých zájmů a kontaktů v prostředí kultury. Nabídka uspokojí všechny, kteří mají možnost vypomoci jen příležitostně na nějaké akci, i ty, kdo chtějí pomáhat pravidelně a po delší období. Vybrat si může prakticky každý dle svých schopností a dovedností, nabízíme příležitost zapojit se i pro osoby s handicapem.

O nás

Moravské zemské muzeum je druhou nejstarší a druhou největší sbírkotvornou institucí v České republice. Sídlí v Brně a spravuje několik mimobrněnských pracovišť. O jeho poslání naleznete informaci zde a o jeho organizačním členění si můžete více přečíst zde.

Co byste mohli dělat

Některá oddělení nabízí příležitost zapojení se do odborné práce. Spolupráce při terénních výzkumech, při evidenci sbírkových fondů, třídění sbírkových předmětů, zpracování podkladů pro dokumentační a publikační činnost, překlady. Jindy se jedná o administrativní a pomocné činnosti, jakými jsou přepisování, kopírování a rešerše. Z krátkodobých příležitostí dobrovolnické práce uvítáme pomoc při organizování akcí pro veřejnost (Muzejní noc, Den otců, bazar) a jednorázových akcí či realizace pilotních projektů.

Přehled oddělení, která nabízejí zapojení se do dobrovolnické práce s nabídkou činností:

Jak probíhá spolupráce

Na základě Vašeho zájmu se domluvíte s kontaktní osobou na vybraném oddělení na režimu a podobě spolupráce. Buď se bude jednat o spolupráci dlouhodobou a systematickou, která Vám umožní lépe poznat prostředí muzea a může Vám otevřít příležitost k další zajímavější a pestřejší práci nebo krátkodobou, akční, při které se zapojíte do realizace konkrétní kulturní akce nebo projektu. Kontakt na kontaktní osobu z každého oddělení je v nabídce činností s názvem“ Dobrovolnický list“. Bude s vámi uzavřena jednoduchá smlouva.

Co můžete očekávat

Vaše práce je dobrovolnická, tedy neplacená. Věříme, že přesto bude pro vás přínosem. Pokusíme se vám vyjít vstříc při hledání činnosti, která by co nejvíce odpovídala Vašim zájmům, znalostem a dovednostem a byla pro vás obohacující. Bohužel se ale pokaždé nepodaří naplnit vaše představy.  Kromě kontaktní osoby z vybraného oddělení se budete v případě potřeby moci obrátit na koordinátora dobrovolnické činnosti v Moravském zemském muzeu. Poskytneme vám zaškolení a potřebné pracovní podmínky a zázemí. Stanete se členy týmu Moravského zemského muzea a budeme s vámi takto jednat. 

Co očekáváme od dobrovolníků

  • Spolehlivé jednání a odpovědný přístup ke svěřeným úkolům
  • Dodržování pracovních povinností a dohodnutého režimu spolupráce
  • Slušné chování vůči zaměstnancům a návštěvníků muzea, právní bezúhonnost

Těšíme se na spolupráci. Případné dotazy směřujte na Mgr. Tomáše Drobného, Ph.D., koordinátora dobrovolníků v Moravském zemském muzeu, tel.: 515 910 415, mob.: 606 033 171, email: tdrobny@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS