Podcast

Spojujeme minulost s budoucností – podcast Moravského zemského muzea

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Petrou Mertovou

S novou vedoucí Etnografického oddělení MZM Petrou Mertovou o dětství pod Orlickými horami i o tom, co ji přivedlo ke studiu etnografie. Jak se proměňovala práce s vlnou na našem území v průběhu staletí? Z jakého důvodu má vlnařství a textilní průmysl v Brně tak zajímavou historii? A jaký potenciál mají současné mezioborové výzkumy? Nejen na to se dotazovala Hana Svanovská.

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Jiřím Zahrádkou

S vedoucím Oddělení dějin hudby MZM Jiřím Zahrádkou hovoříme především o jeho životní badatelské lásce - skladateli Leoši Janáčkovi. Co nového a aktuálního se lze o skladateli dočíst v jeho knihách a edičních počinech? V čem jsou výjimečné paměti Janáčkovy hospodyně Marie Stejskalové, které vydal TIC v r. 2023? Na co se můžeme těšit v rámci festivalu Janáček 2024? Nejen o tom rozmlouvala s Jiřím Zahrádkou Hana Svanovská.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS