Podcast

Spojujeme minulost s budoucností – podcast Moravského zemského muzea

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Růženou Gregorovou

Vedoucí Geologicko-paleontologického oddělení MZM Růženy Gregorové jsme se zeptali na to, co vedlo malou holku ze středomoravských Litenčic k objevování dalších vrstev pod povrchem zemským, co pro ni znamená psaní popularizačních knih o zkamenělinách, a také na náboženské a spirituální kontexty paleontologických nálezů. Má ještě Růžena Gregorová nějaké objevitelské touhy a sny? A těší ji vychovávat si v MZM nové vědecké pokračovatele? Otázky klade Hana Svanovská.

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Miroslavem Šebelou

S vedoucím Zoologického oddělení MZM Miroslavem Šebelou, který pracuje v Moravském zemském muzeu již od r. 1975, hovoříme nejen o tom, jak se člověk už v dětství stane nadšencem do svého oboru, o oblíbených místech jeho expedic nebo o proměně zoologických výzkumů v prostoru a v čase. Dotýkáme se rovněž darwinismu, ekologie krajiny a konečnosti druhu Homo sapiens, stejně jako jeho současných a budoucích výzkumných projektů. Připravila Hana Svanovská.

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Luďkem Navarou

S publicistou, scénáristou a externím spolupracovníkem MZM Luďkem Navarou o tom, jakou roli hraje při jeho historických výzkumech brněnský původ, co mají společného národně-socialistické a bolševické ideje a v čem je jeho aktuální kniha „Gottwaldovy oprátky“ jiná než ty předchozí. Proměnilo se nějak vnímání a reflexe nacismu a komunismu v souvislosti s aktivitami dezinformační scény a s válkou na území Ukrajiny? Pracuje momentálně na nějakém novém tématu? Tázala se Hana Svanovská.

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Luďkem Galuškou

S archeologem, historikem, publicistou a vedoucím Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti Luďkem Galuškou o jihomoravském dětství v blízkosti archeologických nalezišť a klukovských snech s tím spojených. Jak se proměnily archeologické výzkumy za více než čtyřicet let, co se jí věnuje? Proč se po r. 1989 zvedl zájem o výzkumy z období velkomoravské říše? A jaké zázemí mu pro jeho práci poskytuje Moravské zemské muzeum? O tom všem, ale nejen hovořili s Hanou Svanovskou.

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Petrou Mertovou

S novou vedoucí Etnografického oddělení MZM Petrou Mertovou o dětství pod Orlickými horami i o tom, co ji přivedlo ke studiu etnografie. Jak se proměňovala práce s vlnou na našem území v průběhu staletí? Z jakého důvodu má vlnařství a textilní průmysl v Brně tak zajímavou historii? A jaký potenciál mají současné mezioborové výzkumy? Nejen na to se dotazovala Hana Svanovská.

"Spojujeme minulost s budoucností" – s Jiřím Zahrádkou

S vedoucím Oddělení dějin hudby MZM Jiřím Zahrádkou hovoříme především o jeho životní badatelské lásce - skladateli Leoši Janáčkovi. Co nového a aktuálního se lze o skladateli dočíst v jeho knihách a edičních počinech? V čem jsou výjimečné paměti Janáčkovy hospodyně Marie Stejskalové, které vydal TIC v r. 2023? Na co se můžeme těšit v rámci festivalu Janáček 2024? Nejen o tom rozmlouvala s Jiřím Zahrádkou Hana Svanovská.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS