Česko-německé vztahy po roce 1989

23. 11. 2022 – 9. 4. 2023


Zpět na Výstavy | Biskupský dvůr


Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.
Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 50 Kč, rodinné 150 Kč

Pád komunismu přinesl naprosto nový poměr do československé zahraniční politiky. Jedním z nejdůležitějších partnerů Československa a následně i České republiky se stalo právě sjednocené Německo. Výstava se zaměří zejména na vývoj a proměnu česko-německých politických vztahů mezi léty 1989 a 1997. Vzhledem k tomu, že i po roce 1989 zde důležitou roli hrála minulost (Mnichov, okupace českých zemí, vyhnání Němců), úvod výstavy se těchto problematických momentů vzájemných dějin lehce dotkne. A závěr výstavy také naznačí, jak vnímáme česko-německé vztahy dnes.

Komentovaná prohlídka ve výstavě Česko-německé vztahy po roce 1989 (Biskupský dvůr, 8. 2. a 15. 3. 2023)

Návštěvníci se můžou těšit na tři důležité dokumenty z dějin česko-německých vztahů: dvě smlouvy o spolupráci z let 1973 a 1992 a vzájemnou deklaraci z roku 1997, předměty spojené s podpisem Versaillské mírové smlouvy s Německem z roku 1919 nebo s obdobím uzavření hranic v době epidemie koronaviru v roce 2020.

Důležité místo ve výstavě je věnováno i Jiřímu Grušovi, který v 90. letech definoval česko-německé vztahy a jehož osobní fond se nachází v Moravském zemském muzeu.

Fotografie z akce Na návštěvě u Jiřího Gruši (Dům Jiřího Gruši, 22. 2. 2023)

Výstava vznikla za finanční podpory MK ČR v programu kulturní aktivity.

Vědecký výzkum při přípravě výstavy byl financován z prostředků institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace  poskytované Ministerstvem kultury ČR (DKRVO, MK000094862).

Fotografie ze slavnostní vernisáže výstavy (Dietrichsteinský palác, 22. 11. 2022)

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS