Zemřela Milena Šimsová, historička, archivářka, manželka a životní opora chartisty, evangelického faráře Jana Šimsy

S lítostí oznamujeme, že v pondělí 21. února 2022 v nedožitých devadesáti letech zemřela PhDr. Milena Šimsová. Narodila se v roce 1932 na Slovensku, velkou část života strávila v Brně. V padesátých letech vystudovala filozofickou fakultu v Brně, v době totality se však své práci nemohla oficiálně věnovat. Stála věrně po boku svého muže, který před ztrátou státního souhlasu s vykonáváním kněžské služby působil v evangelických sborech v Praze a hlavně na Vysočině. Věnovala se např. shromažďování a zpracovávání archivu evangelických sborů, spisů a dokumentů svého muže nebo archivu Přemysla Pittra, který se staral po válce o opuštěné děti. Napsala několik publikací mimo jiné o Janu Šimsovi, dále o svém tchánu Jaroslavovi (zemřel v roce 1945 v Dachau) a rovněž shromáždila vzpomínky na odboj křesťanské mládeže za 2. světové války. V roce 2006 obdržela cenu Prix Irene za celoživotní spojování opravdovosti občanské, duchovní a přátelské: za badatelské dílo historické i za spoluúčast při tvorbě historie příkladné. V roce 2019 převzalo Moravské zemské muzeum právě z rukou Mileny Šimsové velmi rozsáhlý fond Jana Šimsy. Fond je v současné době odborně zpracováván kurátory z Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ).

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS