Pavel Hayek: Vers La Flamme

20. 10. – 3. 12. 2023
 


Zpět na Výstavy | Památník Leoše Janáčka

Otevírací doba: středa až pátek 9-17, sobota a neděle 10-15 hod.


Významný brněnský malíř Pavel Hayek se nechal inspirovat k vytvoření své vizuální stěny skladbou Alexandra Scriabina „Vers La Flamme“ („K ohni“). V roce 2020 vytvořil devět obrazů s torzy hudebního zápisu této slavné skladby.

Klavírní poéma pochází z posledního období autorova života. Vizuálně Hayeka přitahovala partitura skladby jednak vlastní vizualitou (dlouhá legáta, výrazné běhy, dlouhé výrazně rytmizované pasáže atd.), které jsou tak blízké některým výtvarným projevům minimalismu, ale především svým obsahem: dramatičností s až mystickým nábojem. Podle interpretace Vladimíra Horowitze se Scriabin obával toho, že neustálá akumulace teploty povede k ohnivé destrukci naší planety. Název díla reflektuje tuto destrukci a emocionální stavba a dynamický průběh skladby vede nakonec „k ohni“, tedy ke zkáze. Podle jiné interpretace vnímal Scriabin tento oheň pozitivně a podle jeho názoru se svět ohněm transformuje v nové bytí vyššího řádu, čistě duchovního. V obou případech svět, jak ho známe, bude zničen. Pavel Hayek tyto principy ve své vizuální kompozici sleduje.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS