Památník Leoše Janáčka

ZAVŘENO

Adresa

Smetanova 14
602 00 Brno
tel.: +420 606 033 100

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

Archiv Leoše Janáčka v Paměti světa UNESCO

13. července 1881 se Leoš Janáček oženil se Zdeňkou Schulzovou, dcerou ředitele učitelského ústavu. Mladí manželé bydleli zprvu v Měšťanské (nynější Křížové) ulici na Starém Brně; po narození dcery Olgy 15. srpna 1882 bydleli na Klášterním (nynějším Mendlově) náměstí č. 2. Tam vznikala Janáčkova první opera Šárka i Počátek románu, kantáta Amarus a sbory, inspirované básněmi Petra Bezruče. Zde se narodil i zemřel Janáčkův syn Vladimír (1888-1890), zde dokončoval skladatel svou "Pastorkyni", když umírala v roce 1903 jeho milovaná dcera Olga.

Když v roce 1908 získal Janáček pro varhanickou školu budovu na Giskrově (nynější Kounicově) ulici, napadlo ho, že místo nepotřebných koníren, stojících v zahradě budovy, by bylo možno postavit domek pro ředitele varhanické školy; v nájemném, které by ředitel platil, se měly splácet náklady na postavení domku. Stavba, k níž brzy získal svolení, byla realizována podle návrhu stavitele Aloise Horáka a 2. července 1910 se Janáčkovi stěhovali.

Leoš Janáček: V životě a v práci

Otevírací doba

pondělí - zavřeno -
úterý - zavřeno -
středa 9:00 - 17:00
čtvrtek 9:00 - 17:00
pátek 9:00 - 17:00
sobota 10:00 - 15:00
neděle 10:00 - 15:00

Vstupné

  plné zvýhodněné rodinné
Stálá expozice 50,- 30,- 110,-
S výkladem 70,- 50,- 150,-
S výkladem v angličtině 100,- 60,- 220,-
Výstava 40,- 30,- 90,-
Celý objekt 80,- 50,- 180,-
       
Školní skupiny (10 a více)      
Jednotlivá expozice bez výkladu - 30,- -
Jednotlivá expozice s výkladem - 40,- -

Poznámky

Soubor poskytovaných slev
Platební karty přijímáme.
Ve státní svátky, které připadnou na středu až neděli, otevřeno od 10:00 do 15:00.

Aktuální výstavy

Stálé expozice

Archiv Leoše Janáčka v Paměti světa UNESCO

Archiv Leoše Janáčka je zapsán v mezinárodním registru Paměti světa UNESCO. "Jeho tvorba náleží k tomu nejprogresivnějšímu a nejosobitějšímu, co v hudbě nejen minulého století vzniklo. V tomto smyslu je fond jedinečným svědectvím o novodobých hudebních dějinách, resp. o počinech osobnosti, která významně předběhla svou dobu a vnesla do hudební tvorby novátorské přístupy", uvádí generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě.

Restaurování a digitalizace rukopisů Leoše Janáčka

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a statutárního města Brna.

Paměť světa UNESCO

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS