Ceny vstupného ve dnech vybraných státních svátků a významných dnů

Volné vstupy do všech stálých expozic objektů MZM:

1. ledna 2023 Nový rok
7. dubna Velký pátek
18. května Mezinárodní den muzeí
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. října Den vzniku Československa
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii

Volné vstupy u vybraných objektů a pro vybrané skupiny návštěvníků následně:

1. října Mezinárodní den seniorů - volný vstup do všech objektů MZM pro seniory (dosažení věku 65 let a více)
5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků - volný vstup do všech objektů MZM pro dobrovolníky Moravského zemského muzea v daném kalendářním roce
11. prosince Světový den dětství - volný vstup pro děti do 15 let

Zlevněné vstupné:

Dny evropského kulturního dědictví – zlevněné 50% vstupné do všech objektů MZM.
Otevírací doba v objektech se řídí platnými nařízeními upravujícími otevírací dobu v MZM.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS