VIDEO: Uměnovědné muzeum Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum představuje jedno ze svých muzeí - Uměnovědné muzeum MZM s přidruženými odděleními, mezi něž patří Oddělení dějin divadla, Oddělení dějin hudby, Oddělení dějin literatury a Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ).

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS