Mezinárodní den archeologie v Moravském zemském muzeu

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno, sobota 15. 10. 2022 od 14:00 do 15:30 hod.

Speciální komentovaná prohlídka Nejstarší šperky a ozdoby těla s kurátorkou výstavy Mgr. Martinou Galetovou, Ph.D.

Vstup zdarma, doporučujeme předchozí registraci na: ZPitrunova@mzm.cz

Prohlédněte si fotogalerii z této akce

Nejstarší šperky a ozdoby a zdobení lidského těla, které patří mezi nejstarší doklady lidského uměleckého vyjádření na Moravě. Tyto artefakty, kterými si člověk zdobil své tělo, oděv a jeho doplňky, nebo je používal k dalším účelům jako předmět směny, indikátor příslušnosti ke skupině či etniku nebo sociálního statusu, měly různou formu. Využíval a dotvářel nasbírané přírodniny, nebo speciální druhy ozdob vytvářel. Komentovaná prohlídka je skvělou příležitostí nejen poznat šperky, kterými se před 30 tisíci lety zdobili naši předci, ale především klást otázky přímo tvůrkyni výstavy.  Co všechno nám odkrývají exponáty ze života lidí doby kamenné? S čím si můžeme být jistí a co pouze tušíme? Jak se vytváří a mění naše poznání historie? Mimořádné jsou k vidění originály všech paleolitických venuší nalezených na území České republiky včetně první známé keramické sošky na světě – Věstonické venuše. Příběh nejstarších šperků a ozdob těla se odvíjí na příkladu rekonstruované nálezové situace ozdob v hrobě tří jedinců z Dolních Věstonic a rekonstrukce šamana z dílny Laboratoře antropologické rekonstrukce MZM.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS