Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae

Oficiální web | ammbiol.com

 

 • ISSN 1211-8788
 • Formát: 170×240 mm
 • Ročník obsahuje dvě čísla


Šéfredaktor:
Jiří Kolibáč (Entomologické oddělení, Moravské zemské muzeum)

Redaktoři:

 • Jiří Kolibáč (Entomologie)
 • Karel Sutorý (Botanika)
 • Vladimír Antonín (Mykologie)

Ediční rada:

 • Jan Bezděk (Brno)
 • Jan Holec (Praha)
 • Werner Holzinger (Graz)
 • Pavel Lizoň (Bratislava)
 • Ryszard Ochyra (Krakow)
 • Dávid Rédei (Tianjin & Budapest)
 • Ernst Vitek (Wien)
 • Michael R. Wilson (Cardiff)

Jazyková spolupráce:

 • Táňa Vybíralová, Brno (English)


Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae publikuje původní vědecké práce a krátké zprávy (např. faunistické a floristické nálezy, biografie a recenze knih), a to zejména v muzejních disciplínách biologie (systematika, biogeografie). Příspěvky v jiných oborech biologie mohou být přijaty v závislosti na rozsahu právě připravovaného čísla. Zaslané rukopisy nesmějí být nabídnuty k publikování v jiných médiích ani nesmějí být již dříve publikovány. Autoři jsou povinni dodržovat platné znění Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury a Mezinárodních pravidel botanické nomenklatury.

Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae jsou publikovány v angličtině a němčině. Články v němčině musí obsahovat anglický titul a abstrakt. Články mohou obsahovat stručný Souhrn v mateřském jazyce autorů. Klíčová slova jsou vždy v angličtině. Všechny rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky a jejich přijetí je podmíněno rozhodnutím redakční rady.
 

Adresa redakce:

 • Jiří Kolibáč
  Entomologické oddělení
  Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno, Česká republika
  e-mail: jkolibac@mzm.cz, ento.kol@volny.cz
   

Instrukce pro autory ke stažení (95 kB, Adobe Acrobat dokument)

Obsah minulých ročníků je dostupný na e-shopu MZM a na oficiálním webu ammbiol.com.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS