Stříbrná a zlatá Vysočina

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.
Vstupné: plné 60 Kč, zvýhodněné 30 Kč, rodinné 130 Kč
 

Výstava byla pro mimořádný zájem prodloužena do neděle 11. září 2022.


Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině


Českomoravská vrchovina se v určitých obdobích středoevropských dějin stávala předmětem těžby různých nerostných surovin. Vedle rozsáhlého využívání těch nerudních, jako byl stavební i ozdobný kámen, štěrk, písek, cihlářská hlína i krystalický vápenec k pálení vápna, včetně využívání zdejších bohatých vodních zdrojů, to byla i vlastní hornická činnost zaměřená na rudy různých kovů.

Nadregionální význam zde měla od 13. století jen zdejší ložiska drahých kovů, především zlata a stříbra. Ta ve své době nalezla odraz v písemném vyjádření horních práv v Jihlavě a posléze v Horním zákoníku Václava II., jejichž zásady se posléze šířily do celé Evropy. Zdejší ložiska drahých kovů nejsou velká, na rudu nijak zvlášť bohatá, a tak byla prakticky vydobyta již v několika prvních desetiletích těžby. Havíři se k nim ještě několikrát vraceli a trvalo několik století, než zde poslední pokusy o dolování stříbra a zlata počátkem 20. století definitivně skončily.

Dlouholetá činnost pracovníků Mineralogicko-petrografického oddělení MZM ve spolupráci s dalšími kolegy a institucemi vrcholí v současnosti vydáním publikace "Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině" a touto doprovodnou výstavou. Návštěvníkovi se pokoušíme prezentovat současný stav pozůstatků o historické důlní činnosti, resp. toho, co přetrvalo staletí následné lidské činnosti v krajině. Naleznete zde rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, vzorky ryzího zlata a četných doprovodných minerálů. Je představeno 10 významných historických důlních revírů a některé z jednotlivých menších výskytů stříbrných rud. Dále jsou vystaveny předměty zjištěné při archeologickém výzkumu hornických sídlišť, numismatický materiál a fotografická a písemná dokumentace. Bude možné vstoupit do imitace důlního díla a využít drobné aktivity pro děti.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS