Prohlídkové trasy Starého zámku

1) Hlavní prohlídková trasa (s průvodcem)

Hlavní prohlídková trasa vede od zámecké kaple severovýchodní chodbou s kopií obrazu postavy Jana Ludvíka Raduita de Souches od Stanislava Dvořáka (originál v Hlubokých Mašůvkách), připomínkou Hynka Suchého Čerta a Divokého Sokola u velkého obrazu Stanislava Dvořáka, malovaným podle původní předlohy Josefa Otakara Štěrby z roku 1913, a období husitství se sérií obrazů Jožky Dohnala z roku 1967, dále přes jihovýchodní křídlo (tzv. krytou terasou) s výhledy do údolí Jevišovky a na Starý hrad, následuje expozice archeologické sbírky Františka Vildomce, přenesené z Boskovštejna a též neolitické nálezy z Hlubokých Mašůvek (venuše), ze Střelic (venuše, hračky aj.) a ukázky jevišovické kultury; dále historický nábytek z Nového zámku, kuchyňský nábytek první poloviny 20. století z různých míst jižní Moravy, památky na rodinu Ofenheimů, majitelů velkostatku v letech 1916 - 1939. Vynikají zejména mramorové busty manželů Sofie a Viktora Ofenheimových od mnichovského sochaře Michaela Wagmüllera z roku 1872 a obraz Ofenheimovy rodiny od rakouského malíře Aloise Schönna z roku 1869. Z původního nábytku, který se naposledy nacházel v Novém zámku, se dochovaly např. dvě bohatě vyřezávané neobarokní skříně, renesanční stůl, neorenesanční sekretář a stolek zdobený antikizujícími reliéfy a soškami gryfů. U vstupního schodiště je umístěn raně barokní portrét Jana Ludvíka Raduita de Souches, zobrazeným zde se soškou Panny Marie de Foy a stavebním plánkem poutní kaple (původního sanktuaria pro sošku) v Hlubokých Mašůvkách. Na podestě schodiště u okna s renesanční mříží, stojí dvě zinkové historizující sochy mušketýrů v kostýmech z doby třicetileté války, které dříve stávaly na nádvoří.

V přízemí jižního traktu je zpřístupněna původní hradní kuchyně a dlouhodobá výstava "Sousedé na talíři"; přibližující společné i rozdílné prvky stravování na jižní Moravě a v Dolních Rakousích.

V původním vinném sklepě pod severozápadním křídlem se nachází expozice "Umění skalních maleb". Jde o kopie nejstaršího výtvarného umění z celého světa, pořízené úsilím antropologa prof. Jana Jelínka (1926-2004).

Mimořádně hodnotná je i sbírka hudebních nástrojů, která je po Praze druhou nejvýznamnější v České republice. Část s námětem klávesových hudebních nástrojů je instalována a od roku 2018 zpřístupněna ve velkém sále, kde je možno spatřit i fragmenty barokních fresek.

V podzemním lapidáriu se uchovává několik pozoruhodných kamenických památek, mimo jiné raně barokní karyatida v podobě anděla, empírový náhrobek primátora Jevišovic Jana Venutta (1754-1814) ve tvaru srdce (náhrobek byl do zámku přenesen roku 1961 ze hřbitova). Roku 2017 byla zřízena kamerová pozorovatelna kolonie netopýra velkého na půdě kaple

2) Vlastivědná expozice Jevišovicka v předzámčí Starého zámku (bez průvodce)

Předzámčí, resp. původní předhradí, je ve správě města Jevišovice. Opraveno bylo zpřístupněno roku 2015. Má nepravidelnou trojkřídlou dispozici a vedle hospodářské funkce dříve mělo i význam fortifikační. Před ním se nachází parkán a dříve před ním byl ještě příkop, který je dnes na severní straně zasypán a prostírá se na něm renesančně založená čtvercová zahrada, jejíž zdobný charakter je dnes bohužel téměř zcela setřen. Původně středověká stavení byla renesančně a raně barokně přestavena, jde vesměs o přízemní budovy, pouze lomená budova v západním nároží je patrová s třemi zdobnými komíny. Ve spodní části je vně opatřena čtyřmi kamennými raně barokními portály s charakteristickými kapkami. Fasády zdobí sgrafitové kvádrování.

V části jihozápadního traktu, patřícím Městu Jevišovice, je umístěna Vlastivědná expozice Jevišovicka (část s restaurací U Suchého Čerta je v soukromém vlastnictví). Vlastivědná expozice obsahuje ukázky živé i neživé přírody (zoologie, geologie, paleontologie, mineralogie) a v přízemí též bohatou expozici archeologických nálezů ze Znojemska a nástin regionálního dění ve středověku. V patře je instalována řada exponátů z novodobé historie, ukázky řemesel a lidové kultury v 16. - 19. století, lovecké pušky z majetku Ofenheimů, dokumenty 1. a 2. světové války (sestřelení amerického letce Jamese Ralpha Johnse u Boskovštejna roku 1944) aj. Pro děti byl na půdě zřízen "Dětský labyrint" s naučnou funkcí a v přízemí jsou obměňovány interaktivní naučné výstavy. V roce 2019 zde byla instalována výstava loutek, které užívalo divadlo jevišovického Sokola.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS