Velká Morava

Zpět na Programy pro školy


Název programu: Velká Morava
Věková kategorie:  I. a II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura 
Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Lektorské dny: úterý, pátek (středa, čtvrtek)  
Délka programu: 60 min.
Cena: 50 Kč za žáka


Obsah programu: Stálá expozice Velké Moravy přibližuje historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století n. l. až po zánik Velké Moravy na počátku 10. století n. l. Expozice je výbornou příležitostí pro doplnění učiva základních či středních škol. V první místnosti jsou prezentovány pozůstatky z časně slovanského období, čtyři další místnosti jsou pak věnovány samotné Velké Moravě. Vystaveny jsou desítky originálních předmětů, které dokumentují mnoho specializovaných slovanských řemesel. Těšit se můžete na doklady hutnictví, kovářství, kovotepectví, sklářství, hrnčířství, textilnictví, řezbářství rohoviny, zpracování zvířecích kostí atd. Pozornost v expozici vzbuzuje řada názorných trojrozměrných rekonstrukcí, např. model hradiska v Mikulčicích, model hutnické pece či originální nález velkomoravské studny. Zvláštní postavení dostalo v expozici slovanské šperkařství. Ve skutečné velikosti si můžete prohlédnout dílnu velkomoravského klenotníka a poté i tzv. klenotnici Velké Moravy, ve které jsou vystaveny ty nejhonosnější velkomoravské zlaté šperky: gombíky, náušnice či prstýnky. Velká Morava je spojena s počátky křesťanství na našem území, a proto jsou v jedné místnosti expozice soustředěny rekonstrukce velkomoravských kostelů. Základem je sakrální komplex v Uherském Hradišti-Sadech, ale k vidění je několik dalších modelů velkomoravských kostelů z Mikulčic, Starého Města či Modré. V poslední části expozice Velké Moravy je umístěný originální hrob slovanského velmože s bohatou válečnickou výbavou. Velmi zajímavé jsou i další antropologické nálezy: srovnání lebek typické ženy a muže a několik kostí s dochovanými stopami po zranění. 


Kontakt na lektora: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., tel.: +420 533 435 223, e-mail: pgaleta@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS