Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Zpět na Programy pro školy


Název programu: Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka
Věková kategorie: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia, VŠ
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Stálá expozice: Svět nerostů
Lektorské dny: dle domluvy
Délka programu: 45 min.
Cena: 50 Kč za žáka


Obsah programu: V programu jsou vysvětleny základní definice minerálů a hornin, vztah mezi nimi, rozvoj jejich poznání a význam pro člověka v průběhu vývoje lidské společnosti. Program se poté zaměřuje na následující oblasti:

Člověk a nerostné suroviny
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů – vznik krystalů, tvar, tvrdost, luminiscence, radioaktivita, elektrické vlastnosti, barva

Minerály a horniny 

  • magmatické horniny – tuhnutí magmatu, sopečná činnosti, žilné horniny, plyny a roztoky
  • metamorfované (přeměněné) horniny – regionální, kontaktní metamorfóza, role tlaku a teploty
  • sedimentární (usazené) horniny – zvětrávání, transport, usazení, klastické sedimenty, organogenní sediment

Drahé a ozdobné kameny – definice, šperkové kameny
Mineralogický a petrografický systém a tektity (vltavíny)


Kontakt na lektora: Mgr. Eva Víšková, Ph.D., tel.: +420 533 435 217, e-mail: eviskova@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS