Pravěk Moravy

Zpět na Programy pro školy


Název programu: Pravěk Moravy
Věková kategorie:  I. a II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Lektorské dny: úterý, pátek (středa, čtvrtek)  
Délka programu: 60 min.
Cena: 50 Kč za žáka


Obsah programu: Pravěké období tvořilo 99,8% kulturní historie Moravy a v několika jeho slavných obdobích se na Moravě psaly dějiny celého světa. Navštivte stálou expozici Pravěku Moravy, která Vás provede obdobím od nejstaršího osídlení Moravy před zhruba 800 000 lety až po 6. století n. l., kdy pravěk skončil. Na začátku expozice vstoupíte do starší doby kamenné, vůbec nejslavnější části moravské historie. Na základě nálezů z archeologických výzkumů zjistíte, jak v době ledové žili na svazích Pálavy tzv. lovci mamutů. Samozřejmě nechybí kopie nejstarší známé keramické sošky na světě – Věstonické venuše. V další části expozice, mladší době kamenné, poznáte, co všechno se zásadně proměnilo poté, co Moravu osídlili první zemědělci. Prohlédnete si např. pazourkový srp, sekeromlaty z broušeného kamene, rekonstrukci dlouhého domu prvních zemědělců či keramiku zdobenou malováním nebo vpichy. Postupně přejdete do doby bronzové s hromadným nálezem měděných hřiven, bronzovými zbraněmi, bronzovými dlouhými jehlicemi či spirálovitými náramky. Určitě Vás zaujmou i narušené lidské hroby, ve kterých byly nalézány kostry se zelenými skvrnami na povrchu a z některých byly vyjmuty lebky zemřelých. Expozice pokračuje dobou železnou, na jejímž konci obývali území Moravy Keltové. Prohlédnete si mimo jiné rekonstrukci významné a složitě zdobené konvice z Brna-Maloměřic a zjistíte, proč jsou Keltové považováni za mistry kovářského řemesla. Kelty nahradili na Moravě kmeny Germánů, kteří se zde po dlouhou dobu střetávali s Římany. V části expozice věnované době římské jsou k vidění pozůstatky obou skupin, např. model římského vojenského tábora, honosná keramika, ale i bohatý hrob germánského náčelníka. Expozice pravěku je ukončena velkou nástěnnou mapou, která dokumentuje etnické pohyby během doby stěhování národů.

Lektorovaná prohlídka se kromě představení archeologických a antropologických nálezů z jednotlivých období věnuje významným změnám v lidské historii, kterými jsou například přijetí zemědělství či počátky zpracování kovů. Se staršími dětmi a studenty je ve výkladu diskutováno, jak se vlastně minulost z archeologických pramenů rekonstruuje.


Kontakt na lektora: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., tel.: +420 533 435 223, e-mail: pgaleta@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS