Památník Bible kralické

Zpět na Programy pro školy


Název programu: Památník Bible kralické
Věková kategorie: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Místo: Památník Bible kralické, Martinská 228, Kralice nad Oslavou
Délka programu: 60-90 min.
Cena: 30 Kč


Obsah programu: Komentovaná prohlídka v Památníku Bible kralické, který se nachází v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578-1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem však přesto zůstává šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu.

Expozice Dílo tiskařů Jednoty bratrské přibližuje nejrůznější oblasti života tiskárny komentované v širším kulturně historickém pohledu. Působení bratrské tiskárny je nahlíženo z pohledu jejího významu pro dobovou pedagogickou činnost, pro vlastní působení Jednoty bratrské jako církevní organizace i s ohledem na její roli v tiskařském řemesle své doby. Mimo jiné se zde nachází rekonstrukce funkčního tiskařského lisu, na kterém jsou zhotovovány faksimile některých stran kralických tisků, které je možno následně porovnat s řadou exponátů vyšlých přímo z lisu bratrské tiskárny.

Expozice Labyrint života Jana Amose Komenského formou životní poutě tohoto velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského či naopak on do jejich.

Součástí programu je i prohlídka přilehlé tvrze.

Výročí Jana Amose Komenského

U příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského nabízíme rozšířenou lektorovanou prohlídku expozice Labyrint života Jana Amose Komenského v Památníku Bible kralické. Objednávky na kontaktech níže.

Kontakt na lektora: Monika Doležalová, tel.: +420 770 119 395, e-mail: kralice.pamatnik@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS