Janáčkova Její pastorkyňa

Zpět na Programy pro školy


Název programu: Janáčkova Její pastorkyňa
Věková kategorie: SŠ, gymnázia
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace
Místo: Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno  
Lektorské dny: středa, čtvrtek, pátek   
Délka programu: 45 - 90 min. 
Cena: 40 Kč za žáka


Obsah programu: Obsahem programu je odborný výklad přibližující život Leoše Janáčka a provázanost jeho životního osudu s přelomovou operou Její pastorkyňa. Žáci si během výkladu osvojí také nové pojmy z hudební a divadelní terminologie. Součástí programu jsou audiovizuální ukázky různých nastudování opery, které vedou ke kritickému a komparativnímu nazírání na jednotlivá operní představení.

K programu jsou připraveny pracovní listy pro zopakování tématu.


Kontakt na lektora: Mgr. Nikola Illeová, tel.: +420 606 033 100, e-mail: nilleova@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS