Fauna Moravy

Zpět na Programy pro školy


Název programu:  Fauna Moravy
Věková kategorie: II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia  
Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda  
Místo: Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno 
Lektorské dny: dle domluvy
Délka programu: 45 - 90 min. dle zaměření výkladu
Cena: 50 Kč za žáka


Obsah programu: Zoologická expozice Fauna Moravy představuje kompletní faunu obratlovců vyskytujících se na Moravě. Zvířata jsou předváděna formou dioramat ve výřezech jejich přirozeného prostředí. To umožňuje návštěvníkům lépe poznat biologii jednotlivých druhů a představit si, jak žijí ve volné přírodě. U řady druhů jsou pak informace doplněny o fotografie živočichů a biotopů, v nichž se vyskytují.

První část expozice je věnovaná hlavně savcům, druhá část zbylým obratlovcům (ryby, obojživelníci, plazi a ptáci). Jednotlivá dioramata představují buď přímo druhy nebo skupiny příbuzných druhů dle zoologického systému.

Ichtyologická část je řešena ekologicky zaměřenými dioramaty rozdělených dle rybích pásem nacházejících se na území ČR. Dominantou je ukázka života v typické Dyjské tůni s charakteristickými rybími obyvateli. Nechybí ani zástupci kruhoústých a některé nepůvodní druhy naší ichtyofauny. Součástí jsou i tři velkoobjemová sladkovodní akvária s živými zástupci ryb. 

V místnosti věnované herpetologii mohou návštěvníci obdivovat preparáty většiny našich běžně se vyskytujících druhů obojživelníků a plazů. Exponáty jsou zachyceny tak, jak by je mohl běžný návštěvník pozorovat v přírodě. 

Největší část přízemí je věnována ptačím zástupcům naší fauny. Jednotlivé druhy jsou vystaveny v jejich přirozeném prostředí na základě společných znaků, ať už společného biotopu nebo příbuznosti dle systematického zařazení. Cennou ukázkou je i výstava dravců v letu, která slouží k lepšímu poznání těchto ptáků v přírodě i výuce odborníků.

Přechodovou část mezi prvním podlažím a přízemím tvoří diorama Dyjského ramene, které dominuje celé expozici. Zachycuje prostředí ornitologického „ráje“, který v minulosti představovaly mnohé lokality jižní Moravy. Také se zde návštěvník může seznámit s tahem některých druhů, kteří na zimu opouští území naší republiky, a základními ornitologickými metodami jeho výzkumu.

První patro je však hlavně věnováno savcům, kteří jsou návštěvníkům předkládáni formou skupinových dioramat, samostatnými exponáty nebo formou lebek. Za významnou lze považovat kolekci lebek jelenů a srnců znázorňující tvorbu parohů v průběhu životního cyklu a míru obrusu chrupu pro určení stáří jedinců.

Ekologický a výukový rozměr expozice je doplněn o ukázky pohlavního dimorfismu, barevných odchylek a geografických ras u ptáků. Rovněž kolekce vrubozobých a bahňáků se zdůrazněnými determinačními znaky je výukově cenná nejen pro odbornou veřejnost. Návštěvníci mají také možnost se seznámit se základním poznáváním některých ptáků dle typických hlasových projevů. 

Výklad lze koncipovat na celou expozici nebo se zaměřením na skupiny: savci, ptáci a studenokrevní obratlovci (ryby, obojživelníci a plazi).


Kontakt na lektora: Mgr. Martin Černý, e-mail: mcerny@mzm.cz (preferována e-mailová komunikace), tel.: +420 515 910 502

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS