Vlasta Fialová

Narozena 5. června 1896 v Holešově, zemřela 6. února 1972 v Brně

Jméno této výrazné osobnosti je nerozlučně spjato s výzkumem kralické tvrze, po 42 let sídla tajné bratrské tiskárny. Její velmi úzký vztah k historii formovalo prostředí učitelské rodiny. Po studiu na filosofické fakultě Karlovy univerzity, kde absolvovala studium historie, zeměpisu a archeologie, působila až do roku 1952 jako pedagožka na řadě moravských ústavů. Její erudice ji roku 1952 přivedla do čela nově vzniklého historického oddělení Moravského muzea v Brně, které vedla až do roku 1958. Jejím stěžejním tématem byl již od studií rodný Holešov a Valašsko. Příchod do Moravského muzea s sebou přinesl tematiku novou - výzkum počátků husitství na Moravě, ke kterému přispěla dr. Fialová řadou vynikajících prací. Roku 1956 se pak počala věnovat svému životnímu tématu - kralické tvrzi. Výzkum zahájený ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV v Brně a Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody přinesl nečekané výsledky. Především více než 4 tisíce nalezených originálních tiskařských liter a ozdob bylo nálezem světové výjimečnosti. Její práce i následné prezentování posunuly naši znalost tohoto významného úseku národních dějin výrazně kupředu. Stejně nemalá je i její zásluha o vybudování Památníku Bible kralické, který byl slavnostně otevřen 28. září 1969. Dlouhá léta působila jako místopředsedkyně místního Muzejního spolku a od roku 1959 redigovala specializovanou publikaci Z kralické tvrze, věnující svou pozornost úzce kralické tematice. Tu sama popularizovala nejenom řadou odborných statí, ale i novinových a časopiseckých článků, přednášek, rozhlasových relací a výstav.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS