Óóó Indiáni

18. 6. 2021 - 4. 9. 2022


Otevírací doba: úterý až pátek 9-17 hod., sobota až neděle 10-17 hod.
Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 50 Kč, rodinné 150 Kč
 

Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky - zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny.

Výstava je členěna do několika stěžejních částí, které se věnují různým tématům.

Ústřední část výstavy představuje typy staveb včetně vybavení jednotlivých obydlí, v němž jednotlivé skupiny původních obyvatel Ameriky žily dle podnebních podmínek i způsobu života. Jednotlivé národy a kmeny jsou dále znázorněny i z hlediska řemeslných dovedností a umění. Zmíněny jsou hry, hračky, indiánské písmo i způsoby dorozumívání. Následuje ukázka oděvů dle podnebí, počasí či dostupnosti materiálu a rozmanitých způsobů zdobení svršků. Součástí jsou i příklady účesů a ozdob do vlasů u mužů i žen.

Foto: Jan Cága

Fotografie ze slavnostního zahájení výstavy Óóó Indiáni (17. 6. 2021)

Další část výstavy je věnována obživě, která hrála v životě Indiánů důležitou roli. Přežití kmene záviselo na dobrém zdroji potravy, ať už to byl lov, sběr nebo zemědělství. Představeny jsou různé techniky a zbraně určené k lovu podle jednotlivých kulturně geografických oblastí. A prezentovány jsou zde rovněž rozličné dopravní prostředky Indiánů. Přiblížíme si i důležitý dopravní prostředek, pomocníka při lovu, který byl také významným symbolem majetku a společenského postavení - koně a neméně důležitého a posvátného tvora, bez kterého by nebylo možné na pláních přežít - bizona.

Tato část zahrnuje i téma válečnictví, vysvětlení jednotlivých pojmů, představení zbraní a předmětů spojených s lovem či bojem. Vypodobněni jsou i nejznámější významní váleční náčelníci, vůdci odporu, kteří se stavěli proti osadníkům, politikům a oddílům přicházejících Evropanů a jejich amerických následníků.

Poslední část výstavy se pokusí ozřejmit duchovní život Indiánů. Mezi společné kulturní znaky domorodých obyvatel patřily mýty o stvoření světa, původu člověka, zvířat a rostlin. Základem je víra v duchovní bytosti a duše, spojená s kultem předků. Pokusili jsme se interpretovat například tradici výroby masek, totemismus, významné obřady, šamany, léčitelství a další.

Výukový program:

Výukový program Óóó Indiáni - Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských národů napříč severoamerickým kontinentem. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví.

Tvůrčí dílna:

Setkání u totemu - Srdečně zveme na sobotní workshop, který hravou a interaktivní formou seznámí malé i velké účastníky s některými tradicemi původních obyvatel Severní Ameriky. Představíme si tradiční příběhy a vyprávění domorodých národů, ve kterých si lidé předávali moudrost předků, nashromážděnou po staletí, jež je provází na cestě životem. Více zde.

Uvedeny jsou i jednotlivé kulturně geografické areály, jejichž součástí je řada společenství s výrazně vymezeným teritoriem, jazykem a jedinečnou tradicí. Stručně je popsána i kolonizace kontinentu Evropany a jejich soupeření včetně následků, které měl jejich příchod na původní obyvatele Ameriky. Nakonec si povšimneme života současných domorodých Američanů.

Ve výstavě je připravena pestrá škála interaktivních prvků: repliky předmětů na dosah - předměty denní potřeby jako hračky indiánských dětí, oděvy, ozdoby, hudební nástroje, obřadní předměty a zbraně; smyslové hry, řemeslné aktivity, stylizované scény a dětský katalog s hrou a výtvarnými aktivitami. Dále galerie reprodukcí výtvarných děl významných osobností, ilustrace, fotografie a další texty prostřednictvím dotykových obrazovek, hry na dotykové obrazovce, animace, technologie virtuální reality, videomapping i promítání.

Výstavní projekt je určen pro rodiny s dětmi od předškolního věku až po dospívající mládež. Srdečně vítáni jsou rovněž senioři a zdravotně znevýhodnění návštěvníci. V rámci projektu bude probíhat celá řada doprovodných programů - tvůrčích dílen a přednášek pro širokou veřejnost a výukové programy pro školní a zájmové skupiny.

Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS