Normalizaci navzdory

Otevírací doba: pondělí až pátek 9:00–16:00
Vstupné: plné 30,- Kč, zvýhodněné 15,- Kč, Programy pro školy 20,- Kč


Prohlídky je možné domluvit na telefonních číslech: +420 515 910 420, nebo e-mailových adresách: Mgr. Ing. Romana Dominika Hrbatová, e-mail: rhrbatova@mzm.cz nebo Mgr. Jan Krejčí, e-mail: jkrejci@mzm.cz.


Expozice Normalizaci navzdory přibližuje prostřednictvím doprovodných textů a obrazového materiálu na panelech, originálů dobových dokumentů a dalších exponátů ve vitrínách historický vývoj Československa v letech 1968-1989. Zaměřuje se zejména na moravské a brněnské reálie.

V úvodu expozice se návštěvník prostřednictvím dobových fotografií seznámí s tím, jak probíhal 21. srpen 1968 a 21. srpen 1969 v Brně. Následuje pojednání o tzv. normalizaci v československé politice a kultuře, vychází přitom z autentických dokumentů podsbírky Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ). Vedle oficiálních historických událostí je kladen důraz především na představení nezávislých aktivit a osobností usilujících o svobodné, demokratické myšlení. Představeny jsou samizdatové knižní edice, nechybí ukázky exilových periodik a nastínění osudu některých spisovatelů, kteří byli nuceni odejít za hranice Československa. Návštěvník expozice se seznámí s velmi významnou kapitolou protitotalitního odporu - podzemními (bytovými) semináři, které se vedle Prahy pořádaly také v Brně a Bratislavě, a roli Vzdělávací nadace Jana Husa, jejíž podíl na chodu podzemní univerzity byl klíčový. Prostor je věnován též pojednání o Chartě 77 a dalších opozičních iniciativách, soustředěných zejména na Moravě. Expozice se uzavírá vylíčením listopadových událostí roku 1989 v Brně.

Interaktivními prvky v expozici jsou funkční psací stroje a knihovna s dobovou literární produkcí. Školním výpravám jsou k dispozici pracovní listy.

Foto: Filip Fojtík

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS