Národní památník Věznice Uherské Hradiště

Památník otevřeme pro veřejnost v letech 2028/2029. Do té doby můžete věznici navštívit při speciálních událostech.

Termíny prohlídek najdete v záložce Prohlídky.

Máte dotaz? Obraťte se prosím na naši kancelář v Uherském Hradišti:

Národní památník Věznice Uherské Hradiště je jedinečným projektem, jehož cílem je vybudovat moderní centrum, které v sobě obsáhne memoriální, expoziční, kulturní, edukační a také badatelskou funkci. Vznikající instituce s mezinárodním přesahem v sobě skýtá jedinečný potenciál pro úzkou interakci veřejného a neziskového sektoru.

Projekt byl zahájen na základě dlouhotrvajícího občanského zájmu, který reprezentuje zejména spolek Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, z.s.

Moravské zemské muzeum je hlavním garantem projektu a spolu s vlastníkem objektu věznice, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, aktivně spolupracuje na budoucí podobě Památníku. Tento stav přispívá k lepší koordinaci s dalším uživatelem vybrané části rozsáhlého objektu, kterým bude Ministerstvo spravedlnosti. V budově budou sídlit složky ministerstva spravedlnosti (okresní soud, okresní státní zastupitelství, probační a mediační služba. Neméně důležitá zůstává spolupráce s lokálními subjekty, Slováckým muzeem a samotným městem Uherské Hradiště.

Plánované otevření pro veřejnost bylo stanoveno na rok 2028/2029.

„Budova věznice je živým svědkem temné minulosti a vypravěčem proměn svobody v současnosti.“

Návštěvník se setká s ambiciózním kulturním prostorem. Rozloha exteriéru je více než 3600 m². Interiér Památníku-muzea se rozprostírá na více než 3000 m², z toho přes 1700 m² tvoří stálá expozice. Ta bude kombinovat širokou škálu způsobů předávání informací, včetně textů, videí, zvukových nahrávek, lightdesignu, předmětů a vytváření specifické atmosféry prostředí.

Návrh dramaturgie expozice je prozatím rozvržen do tří pater bývalých samotek a foyeru, který by měl sloužit jako úvod i závěr návštěvy. Foyer představí celorepublikový význam Památníku a připraví návštěvníka na emocionální zážitek skrze komplexní audiovizuální projekci. První patro se soustředí na časovou osu od založení věznice až po současnost, s důrazem na období druhé světové války a lidových soudů, jako určitému předvoji následujících událostí. Druhé patro je zcela věnováno období 1948–1953. Třetí patro se zaměřuje na druhý život věznice a otázkám vyrovnání se s minulostí a hledání spravedlnosti. Každé patro je koncipováno jako samostatný příběhový celek, který návštěvníkovi umožňuje volit, zda navštíví jedno, dvě nebo všechna tři patra. Tato flexibilita dramaturgie zajistí, že návštěvník bude z Památníků odcházet s uceleným souborem informací, bez ohledu na to, kolik pater navštíví. Památník bude doplněn pietním místem na vnitřním dvoru areálu, které představuje emoční vyvrcholení pro návštěvníky a připomíná tragické osudy lidí, kteří zde byli vězněni. Kromě toho se v areálu budou nacházet doplňkové prostory pro krátkodobé výstavy, badatelna, kavárna a venkovní prostor dvora.

Přestože se otevření Národního památníku Věznice Uherské Hradiště zdá být v nedohlednu, usilovně pracujeme na tom, abychom k tomuto cíli postupnými kroky dospěli. V Moravském zemském muzeu působí už několik let tým, který připravuje obsah budoucí expozice. V roce 2021 byla uzavřena smlouva o spolupráci se Slováckým muzeem a obě instituce tak postupují společně při přípravě projektu.
 

2024

Funguje kacelář, která se podílí na přípravných pracích... HUB přednášky.
 

2023

Prezentace obsahu expozice Národního památníku Věznice Uherské Hradiště ve Slováckém muzeu. V Uherském Hradišti také vznikla kancelář vyhrazená výhradně pro věznici. Stará se o kontakt s veřejností, prohlídky, nebo edukační činnost.
 

2022

Pracovníci MZM se zúčastnili výběru architekta na celkovou rekonstrukci areálu věznice. Byla také zahájena spolupráce s firmou Krutart na přípravě ideového prostorového a technického libreta, které bude společně s odborným libretem sloužit jako základ pro vypsání architektonické soutěže na realizaci expozice, potažmo celkového konceptu Památníku.
 

2021

Vzniklo základní odborné libreto budoucí expozice.
 

2017

Podpis Dohody o rozsahu prostor pro vybudování tzv. Muzea totality.
Byla ustanovena pracovní skupina pro přípravu budoucí expozice.
 

2016

Podpis Memoranda o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti.

Pro velký zájem o prohlídky věznice v její aktuální podobě a také pro šíření povědomí o tom, co se v této budově odehrávalo, se snažíme otevírat její brány do doby, než započne rekonstrukce. Počasí nám to (kvůli teplotám i světelným podmínkám) dovoluje od jara do podzimu.

Prohlídky jsou vždy s průvodcem, zdarma a ve skupinách po 30 lidech. V roce 2024 je věznice otevřená:

 • 2. a 3. května (dopoledne pro školy a odpoledne pro veřejnost)
 • 17. až 21. června (dopoledne pro školy a odpoledne pro veřejnost)
 • 7. a 8. září na Slavnostech vína (celý den pro veřejnost)
 • 28. října (celý den pro veřejnost)
   

Nejbližší prohlídky si můžete rezervovat na webu Moravského zemského muzea ZDE

Zvolte požadované datum a klikněte na „Vstupenky“, budete odkázáni dále na rezervaci prohlídky, která je zdarma.

Případně si můžete vybrat některý z termínů kliknutím na Vámi zvolenou položku níže.

Moravské zemské muzeum přináší příběh bývalé věznice i do škol a mezi širokou veřejnost. Pokud máte zájem o edukační činnost, obraťte se prosím na naši uherskohradišťskou kancelář.

Kontakty

 • Bc. Barbora Kocábová
  tel: 774 149 558, e-mail: bkocabova@mzm.cz
   
 • MgA. Petra Kopásková 
  tel: 774 280 500, e-mail: pkopaskova@mzm.cz
   

Kromě prohlídek a edukační činnosti zve Moravské zemské muzeum i na diskuze a přednášky s názvem Otevřená minulost.

Otevřená minulost – Přednášky a diskuze Moravského zemského muzea (veznicehradiste.cz)


Na další přednášku se můžete těšit 27. června 2024 od 17.00 v kreativním prostoru HUB 123 v Uherském Hradišti. Tématem bude Imersivní expozice Za zdí, která vypráví inovativní formou příběh bývalé věznice v Uherském Hradišti. Jejím cílem je posloužit zejména v této době, dokud ještě ve věznici není muzeum klasické. Expozice má podobu mobilní aplikace pro chytrá zařízení iOS a Android a je možné ji použít jen v bezprostředním okolí věznice.

Tuto novinku přijdou představit její tvůrci v čele s Janem Blažkem, mimo jiné spoluzakladatelem kreativní agentury Little Greta. Aplikace Za zdí vznikla ve spolupráci neziskovek Historia Futurae a spolku Memoria za přispění řady podporovatelů.

Justiční areál s věznicí byl postaven v roce 1897 s celkovou kapacitou přibližně 300 vězňů. Jeho první výraznější stopou v dějinách je věznění účastníků generální stávky 1920.

Za nacistické okupace sloužil areál Gestapu jako vyšetřovací věznice, kde trpělo mnoho odbojářů. Po skončení války zde probíhaly tzv. retribuční soudy a na nádvoří věznice došlo k řadě poprav.

Po únoru 1948 se hradišťská věznice stala důležitou součástí systému totalitní represe. Neobvykle kruté mučení a popravy byly charakteristické pro 50. léta. Ve spojitosti se zločineckou činností místní StB je spojen i zvrácený vynález „elektrických bot.“ Většina krutých vyšetřovatelů nikdy nebyla za své zločiny souzena.

Věznice sloužila svému účelu do roku 1960, kdy došlo k reformě veřejné správy. Prostory byly následně využívané pro různé účely včetně školní družiny.

Po sametové revoluci začal objekt chátrat a nebyla vize pro vhodné využití. Nevzhledná součást města měla být jako nepotřebný majetek odprodána ve veřejné dražbě. Občanská iniciativa zabránila tomuto neuvážlivému kroku a aktivním přístupem přesvědčila zainteresované subjekty ke společné diskusi nad důstojným využitím areálu. Zhmotnění těchto činů je možné sledovat v přípravných pracích k vytvoření Národního památníku Věznice Uherské Hradiště.

Další podrobné informace o historii naleznete i na stránkách Spolku Memoria ZDE.

Zdroj fotografií: Slovácké muzeum

Fotografie z prohlídek

Foto: Petra Kopásková

Fotogalerie objektu

Foto: Michal Stránský

Na projektu Památníku-muzea pracuje tým složený ze zaměstnanců Moravského zemského muzea i externích spolupracovníků.
 

Garant projektu a ředitel Historického muzea MZM

Mgr. Marek Junek, Ph.D.
 

Práce s pamětníky a historickými prameny

PhDr. Jan Břečka
Ing. Luděk Navara
Mgr. Zdeněk Homola, Ph.D.
 

Kancelář pro vznik Památníku-muzea ve věznici Uherské Hradiště

Velehradská třída 537
686 01 Uherské Hradiště
 

Produkce, spolupráce se školami

Bc. Barbora Kocábová
tel: 774 149 558
e-mail: bkocabova@mzm.cz
 

Komunikace a PR

MgA. Petra Kopásková
tel: 774 280 500
e-mail: pkopaskova@mzm.cz
 

Spolupracujeme

Slovácké muzeum
Memoria
Město Uherské Hradiště
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS