Metodické centrum muzejní pedagogiky (MCMP)

Adresa

Hudcova 76b
612 00 Brno

tel.: + 420 515 910 415 až +420 515 910 417
e-mail: mcmp@mzm.cz

Oficiální webové stránky 

Vedoucí oddělení

Mgr. Tomáš Drobný
tel.: +420 515 910 415
mob.: +420 606 033 171
e-mail: tdrobny@mzm.cz

Zaměstnanci

  • Mgr. Pavla Vykoupilová
    tel.: +420 515 910 416, +420 606 033 108
    e-mail: pvykoupilova@mzm.cz

Charakteristika oddělení

  • Metodické centrum muzejní pedagogiky je vysoce odborným a specializovaným pracovištěm, jehož hlavní náplní je zkoumání všech aspektů využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro vzdělávání a výchovu veřejnosti, poskytování metodiky, odborných konzultací a oborového vzdělávání pracovníkům muzeí a muzejní veřejnosti. Cílem působení metodického centra je také šíření poznání o muzejní pedagogice jakožto disciplíně, která je nejen jednou z možností, ale v současnosti i významnou příležitostí neformálního vzdělávání.
  • MCMP připravuje a realizuje pilotní projekty, zaměřené na vytipované problémy prezentace muzejních sbírek a jejich využití v různých formách celoživotního učení nejen směrem k většinové populaci, ale zejména k dalším cílovým skupinám návštěvníků (handicapovaní, děti různých věkových kategorií, senioři). Cílem projektů je ověření nových forem a postupů vzdělávání za účinného využití muzejních sbírkových fondů směrem k vytipovaným cílovým skupinám. Na těchto projektech MCMP spolupracuje s dalšími subjekty, např. s vysokými školami, profesními sdruženími a organizacemi i ostatními muzejními centry.
  • MCMP za účelem po dosažení vytčených cílů systematicky poskytuje kvalitní metodiku z oblasti muzejní pedagogiky a šíří ji tiskem i prostřednictvím elektronických médií.
  • MCMP nabízí jednoroční akreditovaný kurz Muzejní edukátor a složení zkoušky profesní kvalifikace Muzejní edukátor dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS