Keltové, Brno a hvězdy

10. 11. 2021 - 3. 7. 2022
 

Otevírací doba: středa 9-17 hod., čtvrtek 9-19 hod., pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 35 Kč, rodinné 150 Kč

 

Hvězdy nad Brnem září a jeho bohatá historie se píše po tisíce let. Svůj domov pod hvězdami zde našli i Keltové. Dokazuje to také nález jejich pohřebiště v Brně-Maloměřicích, které je datované do období let 380 - 250 př. n. l. Pohřebiště, objevené v roce 1941 při stavbě brněnského nákladního nádraží, patří se svými bezmála 90 hroby k největším keltským nekropolím na Moravě. Mezinárodní proslulost získalo díky nálezu souboru bronzových kování, která byla původně aplikována na dřevěném podkladu a následně rekonstruována do tvaru vznosné vázy na nožce s výlevkou, uchem a pokličkou. Na jednotlivých součástech jsou použity základní prvky keltského umění - zoomorfní, antropomorfní i rostlinné motivy.

Nejzajímavějším a pro interpretaci nálezu významným prvkem jsou oči na bočních kováních konvice. Jejich rozmístění podle hypotézy prof. Václava Kruty je znázorněním souhvězdí Býka na obloze v období zimního slunovratu a Letního trojúhelníku na obloze v období slunovratu letního, představuje tedy stylizované hvězdné mapy nad Brnem. Maloměřickou konvici lze jednoznačně interpretovat jako rituální předmět používaný při obřadech či mystériích konaných na sakrálním místě. Bezesporu ji můžeme označit za jedno z ikonických mistrovských děl keltského umění. Jak svým vnějším provedením, tak i vnitřním symbolickým významem v sobě nese hluboký náboj keltského duchovního světa, jehož bylo umění efektním, působivým a především nepostradatelným výrazem.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS