Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buriana

21. 6. 2023 – 31. 12. 2024
 


Zpět na Výstavy | Pavilon Anthropos

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota až neděle 10-17 hod.
Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 50 Kč, rodinné 150 Kč
 

Po delší době se do Pavilonu Anthropos navrátí atraktivní obrazy Zdeňka Buriana. Nová instalace by však měla být oproti těm minulým inovativní. Bude se jednat o cykly obrazů (60-70 obrazů) věnovaných evoluci člověka, scénickým obrazům a obrazům zobrazujícím pleistocenní faunu a jako novinka zde budou umístěny do opozice antropologické a zvířecí rekonstrukce zejména v podobě 3D hyperrealistických rekonstrukcí realizovaných Laboratoří antropologické rekonstrukce MZM.

Trojrozměrné exponáty výrazně obohatí instalaci obrazů a budou taktéž "tahákem" zamýšlené výstavy, zvláště při využití efektní scénografie.

Do výstavy budou částečně zařazeny i haptické předměty umožňující "osahat" doplňující exponáty pro slabozraké a nevidomé.
 

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury Mgr. Martin Baxa a primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Hlavním mediálním partnerem výstavy je Česká televize.

Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Výstava se koná za finanční podpory Statutárního města Brna.

Hlavním mediálním partnerem výstavy je Česká televize.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS