Sternovy fresky v kapli Očištění Panny Marie v Paláci šlechtičen se dočkají restaurování

Dnešní den je ideální na připomenutí kaple Očištění Panny Marie v Paláci šlechtičen. 2. února se totiž slaví Hromnice. Ten den, kdy je "o hodinu více" a kdy by měl skřivan vrznout bez ohledu na počasí. Jednoduše řečeno těšíme se z toho, že zima odchází a jaro přichází. S čím ale Hromnice souvisejí v církevním kalendáři, je svátek Uvedení Páně do chrámu a očišťování Panny Marie. Svátek slavený přesně čtyřicátý den od narození Krista připomíná událost, kdy Panna Marie přinesla svého prvorozeného syna do jeruzalemského chrámu a sama zde podstoupila rituální očištění. S dnešním svátkem je úzce provázána i kaple v Paláci šlechtičen - ta totiž byla právě očišťování Panny Marie zasvěcena. Tento motiv je zachycen rovněž na freskové výmalbě kaple, není však součástí hlavní scény, ale je vymalován na jednom z osmi monochromních medailonů.

Freskovou výmalbu kaple provedl Josef Stern (1716-1775), malíř pocházející původně ze Štýrského Hradce. Práce pro rod Dietrichsteinů jej však v polovině 18. století přivedla na Moravu, kde se následně usadil a působil. Malby v kapli Mariánské školy realizoval roku 1756 a víme, že za ně obdržel 420 zlatých.

Ústředním motivem hlavního klenebního pole je obětování Panny Marie. Malíř zde zachytil chvíli, kdy Marie stoupá po vysokých schodech do chrámu, v němž má zůstat až do svého sňatku s Josefem. Dívku doprovázejí její rodiče, u chrámového vstupu ji pak vítá velekněz Zachariáš. Zvolené téma se poměrně výmluvně obracelo na chovanky Mariánské školy, připomínalo jim, že i ony mají až do svého sňatku zůstat čisté a poslušně naslouchat autoritám. Hlavní scéna je obklopena osmi medailony oslavujícími Pannu Marii a připomínajícími zásadní události jejího života (vedle již zmiňovaného Očišťování je zde zobrazeno například Zvěstování, Narození Krista, či třeba Nanebevzetí). Malby z hlavní klenby jsou nad kruchtou doplněny ještě výjevem Zasnoubení Panny Marie. Kromě freskové výmalby vyhotovil Josef Stern pro kapli i dva závěsné obrazy - se sv. Františkem Xaverským a sv. Františkem z Assisi. Obě díla jsou však dnes nezvěstná.

Aktuální rekonstrukce Paláce šlechtičen se samozřejmě dotkla i Sternových fresek. Víc jak 250 let staré malby jsou v současnosti restaurovány a z jejich nádhery se bude veřejnost radovat již na podzim tohoto roku.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS