Centrum kulturní antropologie

Adresa

Pisárecká 5
602 00 Brno

tel.: +420 515 910 560

Vedoucí oddělení

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. 
tel.: +420 533 435 249
mob.: +420 737 542 550
e-mail: pkostrhun@mzm.cz

Petr Kostrhun na:
- SCOPUS
- Research Gate
- Academia.edu

Zaměstnanci

 • doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů; archeolog, zaměření na paleolit, šéf-editor časopisu Anthropologie
  tel.: +420 533 435 227, +420 732 648 106, e-mail: znerudova@mzm.cz, osobní stránka, více na academia.edupublons.comorcid.org
 • Mgr. Eva Vaníčková - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, programový a kulturně výchovný pracovník, antropolog, Laboratoř antropologické rekonstrukce
  tel.: +420 515 910 564, e-mail: evanickova@mzm.cz
 • Mgr. Martina Galetová, Ph.D. - výzkumný a vývojový pracovník
  tel.: +420 515 910 448, e-mail: mgaletova@mzm.cz
 • Mgr. Ivan Koutný - lektor
  tel.: +420 515 910 563, e-mail: ikoutny@mzm.cz

Laboratoř antropologické rekonstrukce (LAR)

 • Prezentace bohatství významných antropologických nálezů ze sbírkových fondů laické i odborné veřejnosti formou trojrozměrných modelů podob člověka, vytvořených muzeologicky velmi atraktivní formou. Další informace na webu lar-art.com.

Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla Absolona

 • Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona uložených ve sbírkách MZM v Brně DE07P04OMG021. Prezentace vznikla jako součást výstupu projektu VaVaI MKČR. Vstoupit do elektronického katalogu.

Charakteristika oddělení

 • Vědecká činnost Centra kulturní antropologie, zahájená v lednu 2016, plně navazuje na výstavní a odborné úkoly původního odd. Pavilonu Anthropos v úzké spolupráci s interdisciplinárním výzkumem pravěkých populací odborných pracovníků odd. Ústavu Anthropos. Centrum kulturní antropologie využívá sbírky mimoevropské etnologie a spolupracuje s dalšími paměťovými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí. V rovině příprav náročných mezinárodních projektů v uvedeném období připraví například tematické projekty věnované neandertálcům, civilizaci Thráků, umění australských domorodců atd. Odborné výstupy pracovníků CKA jsou zaměřeny zejména na archeologické zpracování spravovaných sbírek, trojrozměrné antropologické rekonstrukce podob člověka pravěkých kultur i předchůdců člověka (neandertálci) a na zpracování archivních materiálů z dějin moravské archeologie v celoevropském kontextu. Spolu s Ústavem Anthropos se podílí na vydávání časopisu Anthropologie (oficiální stránky časopisu Anthropologie) a na mnoha terénních výzkumech a projektech.

Krátkodobé výstavy

 • Tvář minulosti (Archeopark Pavlov, 1. 4. - 28. 5. 2023) - Výstava seznamuje návštěvníky s moderní metodou rekonstrukce podoby člověka, kterou se od roku 2016 zabývá v Moravském zemském muzeu antropoložka Eva Vaníčková a sochař Ondřej Bílek. Výstava vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Laboratoří antropologické rekonstrukce při Centru kulturní antropologie MZM, Archeoparku Pavlov, společností Jak obléci pračlověka a Naturhistorisches Museum Wien.

Konference a jiné akce

 • Konference Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku III u příležitosti 100 let vzniku Německé společnosti pro pravěk a ranou dobu dějinnou v Československu (Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei) v roce 2024. Pozvánka ke stažení zde, program konference zde.

Karel Absolon: Objevitel, manažer, vědec

V roce 2021 Moravské zemské muzeum při příležitosti 144. výročí narození Karla Absolona (16. 6. 1877 - 6. 10. 1960) slavnostně křtilo knihu Karel Absolon: Objevitel, manažer, vědec od autorů Petra Zajíčka, Martina Olivy a Petra Kostrhuna. Rok se s rokem sešel a při příležitosti 145. výročí narození Karla Absolona tu máme první velké ocenění. V pátek 10. června 2022 kniha obdržela cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Více zde.

Expedice Rembaranka

Návrat ztracených unikátních záběrů australských domorodců.

"Za lidmi doby kamenné" byl úspěšný dokument z expedice Moravského zemského muzea mezi australskými domorodci v roce 1969. Na mnoho let ale vzácné záběry zmizely. Nyní vznikl z původních archivních materiálů nový dokument.

Archiv ČT: Expedice Rembaranka 1969 (ceskatelevize.cz)

Publikace

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS