Jaroslav Palliardi

Narozen 10.2. 1861 v Telči, zemřel 12.3. 1922 v Moravských Budějovicích

Po studiích práv se usadil jako notář v Moravských Budějovicích a od 80. let 19. století se začal soustavně zabývat archeologií; specializoval se na studium mladší doby kamenné. Jím shromážděná sbírka (spravuje ji Archeologický ústav Moravského zemského muzea) podávala ucelený přehled moravského neolitu. V letech 1893 – 1900 redigoval Časopis vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci, kde také publikoval větší část svých prací. Některé jeho příspěvky byly uveřejněny i v Památkách archeologických, v Časopisu Zemského musea v Brně a v Pravěku. Nejvýznamnější práce Die neolitischen Ansiedlungen mit bemalter Keramik in Mähren und Niederösterreich (1897) a Die relative Chronologie der jüngeren Steinzeit in Mähren (1911) vyšly v rakouských časopisech. Palliardiho chronologie mladší doby kamenné se stala na dlouhou dobu vzorem a vodítkem pro československé i zahraniční archeology.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS