Výstava Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buriana v Pavilonu Anthropos

Pavilon Antrhopos, Pisárecká 5, Brno
21. 6. 2023 - 31. 12. 2024


Po delší době se do Pavilonu Anthropos navrátí atraktivní obrazy Zdeňka Buriana. Nová instalace by však měla být oproti těm minulým inovativní. Bude se jednat o cykly obrazů (60-70 obrazů) věnovaných evoluci člověka, scénickým obrazům a obrazům zobrazujícím pleistocenní faunu a jako novinka zde budou umístěny do opozice antropologické a zvířecí rekonstrukce zejména v podobě 3D hyperrealistických rekonstrukcí realizovaných Laboratoří antropologické rekonstrukce MZM.
 

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 20. června 2023 v 17:00 hod. v prostorách Pavilonu Anthropos.


Trojrozměrné exponáty výrazně obohatí instalaci obrazů a budou taktéž "tahákem" zamýšlené výstavy, zvláště při využití efektní scénografie.

Do výstavy budou částečně zařazeny i haptické předměty umožňující "osahat" doplňující exponáty pro slabozraké a nevidomé.
 

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury Mgr. Martin Baxa a primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Hlavním mediálním partnerem výstavy je Česká televize.


Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buriana
Pavilon Antrhopos, Pisárecká 5, Brno
21. 6. 2023 - 31. 12. 2024
Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Hlavním mediálním partnerem výstavy je Česká televize.
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS