Vernisáž výstavy Pavla Hayeka Vers La Flamme v Památníku Leoše Janáčka

Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno
20. 10. - 3. 12. 2023

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2023 v 17:00 hod.
v Památníku Leoše Janáčka na ul. Smetanova 14 v Brně.


Významný brněnský malíř Pavel Hayek se nechal inspirovat k vytvoření své vizuální stěny skladbou Alexandra Scriabina „Vers La Flamme“ („K ohni“). V roce 2020 vytvořil devět obrazů s torzy hudebního zápisu této slavné skladby.

Klavírní poéma pochází z posledního období autorova života. Vizuálně Hayeka přitahovala partitura skladby jednak vlastní vizualitou (dlouhá legáta, výrazné běhy, dlouhé výrazně rytmizované pasáže atd.), které jsou tak blízké některým výtvarným projevům minimalismu, ale především svým obsahem: dramatičností s až mystickým nábojem. Podle interpretace Vladimíra Horowitze se Scriabin obával toho, že neustálá akumulace teploty povede k ohnivé destrukci naší planety.

Název díla reflektuje tuto destrukci a emocionální stavba a dynamický průběh skladby vede nakonec „k ohni“, tedy ke zkáze. Podle jiné interpretace vnímal Scriabin tento oheň pozitivně a podle jeho názoru se svět ohněm transformuje v nové bytí vyššího řádu, čistě duchovního. V obou případech svět, jak ho známe, bude zničen. Pavel Hayek tyto principy ve své vizuální kompozici sleduje.

Plakát k výstavě

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS