Vernisáž výstavy Anton Rzehak - Cesta do hloubi profesorovy duše

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Čtvrtek 27. 4. 2023 v 17:00 hod.

Výstava u příležitosti stého výročí úmrtí významného představitele brněnské vědy konce 19. a začátku 20. století – Antona Rzehaka (1855-1923), archeologa, geologa, mineraloga, paleontologa i fotografa.

Výstava představí nejvýznamnější paleontologické, geologické i archeologické objevy tohoto brněnského polyhistora, které se dochovaly ve sbírkách Moravského zemského muzea, Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a Muzea města Brna. Tím nejvýznamnějším je zub masožravého dinosaura z bývalého lomu na Švédských šancích. Jedná se o jediný zub dravého dinosaura nalezený na našem území. K vidění budou i pozůstatky nosorožců či mastodontů z pískoven a cihelen z Brna a okolí.

Výstavě dominuje reliéfní geologická mapa Moravy profesora Makowskyho z roku 1895. Rzehak jako archeolog se prezentuje např. nálezem spodní čelisti neandrtálce z jeskyně Švédův stůl.

Výstava současně připomene pozapomenutou tradici německé větve naší vědy, po druhé světové válce cíleně opomíjenou.


Anton Rzehak - Cesta do hloubi profesorovy duše
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
28. 4. 2023 – 3. 9. 2023
 


Anton Rzehak - A journey into the depths of the professor’s soul

The exhibition takes place on the occasion of the centenary of the death of the eminent representative of Brno science from the late 19th and early 20th century – Anton Rzehak (1855-1923), an archaeologist, geologist, mineralogist, palaeontologist, and photographer.

The display presents the most important palaeontological, geological and archaeological discoveries of this Brno polyhistorian kept in the collections of the Moravian Museum, The Faculty of Science / Masaryk University and Brno City Museum. It also reminds of the the half forgotten tradition of the German branch of our science, purposefully neglected after World War II.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS