Vcházení do obrazů - od myšlenky k realizaci (se vzpomínkou na doc. Ing. Jana Lacinu, CSc.)

Pavilon Anthropos, 24. 11. 2022 v 16:30 hod.

Přednášející Mgr. Petr Halas, Ph.D.

Snad jen málokdo se nepozastaví nad obrazem krajiny dávno minulé, a to zejména tehdy, pokud jde o krajinu srdci blízkou nebo jinak přitažlivou. S tématem vcházení nejen do krajinomalby seznámí Mgr. Petr Halas, Ph.D., který se tématu v letech 2019 - 2022 věnoval jako řešitel projektu TAČR. Stručná historie počátků řešení tématu, včetně vzpomínky na spolupracovníka geobiocenologa doc. Ing. Jana Lacinu, CSc. bude doplněna také ukázkami konkrétních zpracovaných obrazů a proměnami krajin jejich záběrů vybraných malířů. Přednáška je pořádána ve spolupráci s Přírodovědeckým klubem.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS