Světlo světa / Jáma

Klub Moravského zemského muzea, Biskupský dvůr 2
Středa 3. 4. 2024 v 19:00 hod.

Večer s Jiřím Kolářem


Z divadelních "předeher" Světlo světa a Jáma bude číst Ludvík Kavín.

Zmíní i některé jiné Kolářovy texty a vliv autorova díla na umělecký názor protagonistů vídeňského Theater Brett. Vzpomene také na osobní setkání s Jiřím Kolářem.

Jiří Kolář 24. 9. 1914 – 11. 8. 2002, jeden z nejvýraznějších a ve světě známých českých výtvarníků, a také vzácný literát – autor experimentální a vizuální poezie, dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury, signatář Charty 77. Jeho dramata z let 1959 a 1961 jsou na rozdíl od veršů a prózy méně známá. Přitom autorovy divadelní opusy i literární dílo vcelku označil francouzský deník Libération za blízké významu tvorby Samuela Becketta. Kolářův groteskní dialog vychází z reálného intimního životního zážitku, zároveň je obecným vyjádřením společenské situace. Autorova beznaděj má motivaci více společenskou a mravní než filozofickou. V ději lze najít zřetelné souvislosti s reálnými zážitky umělce tvořícího v brutalitě komunistického totalitního státu.

Světlo světa je předehra k dramatu Mor v Athénách. Jáma – Komedie prázdná omylů představuje podtitul hry Chléb náš vezdejší. Theater Brett uváděl po léta předehry obou her jako samostatné mimické scénické útvary, přičemž ke scénickému výrazu posloužil bezezbytku autorův text.

Ludvík Kavín (2. 7. 1943), herec, divadelník, scenárista, dramaturg, režisér. Vystudoval filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1961–1966). Spolu s manželkou, profesionální herečkou Nikou Brettschneiderovou, patřili mezi první signatáře Charty 77, což vedlo k jejich nucené emigraci do Rakouska (1977–1989). V roce 1984 ve Vídni získali budovu bývalé továrny na nábytek, kterou adaptovali na vlastní scénu – Theater Brett. Divadlo se stalo neoficiálním centrem československé emigrace ve Vídni a za dobu své existence uvedlo více než sto padesát inscenací. Podíleli se na nich také hostující režiséři a další umělci. Divadlo dnes vede starší syn Jakub pod novým názvem TheaterArche. Obsáhlý archiv původního Theater Brett převzalo po dohodě s Ludvíkem Kavínem do svých sbírek Moravské zemské muzeum.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS