ŠTETL FEST 2023 - druhý ročník multižánrového festivalu

ŠTETL FEST je multižánrový mezinárodní festival židovské kultury, který podtitulem „Důstojnost v rozmanitosti“ dává nahlédnout do židovské kultury i historie. První ročník proběhl v Brně v září 2022 a vzbudil svou velikostí, dramaturgií i programem pozitivní odezvu a stal se největším festivalem židovské kultury v České republice. Je to také jediný festival, jehož program byl sestaven pod dohledem rabína.

Tématem druhého ročníku festivalu, který se uskuteční v termínu 31. 8. - 3. 9. 2023, se staly vlaky. Spojení židovské minulosti 20. století s vlaky je více než symbolické. Byly to totiž převážně vlaky, jimiž se židovští a jiní uprchlíci snažili dostávat z nacisty postupně okupovaných území za svobodou a záchranou vlastních životů. Stejně tak to byly pověstné vlaky smrti, které transportovaly tisíce židovských občanů do vyhlazovacích a koncentračních táborů, rozesetých v různých částech Evropy. Zahájení festivalu se uskuteční na 5. nástupišti brněnského hlavního nádraží, odkud začaly deportace brněnských obyvatel během druhé světové války. Na tomto místě bude odhalen památník, věnovaný všem, kteří odsud nastoupili svou poslední cestu. Po dobu celého festivalu tu bude také k vidění výstava propojující minulost se současností. Připomeneme spoluobčany, kteří z Brna zmizeli a také místa, která již v Brně nenajdeme. Výstavu chceme doplnit výpověďmi současných ukrajinských uprchlíků, kteří v městě Brně našli azyl a bezpečí.

Během čtyř festivalových dnů připravujeme ve spolupráci s mnoha brněnskými institucemi program složený z více než osmdesáti akcí, výstav, přednášek, koncertů, divadelních představení a vystoupení osobností judaismu a hvězd židovské kultury, který je sestaven srozumitelně a atraktivně pro nejširší veřejnost a otevírá možnosti dialogu pro všechny bez rozdílu vyznání, genderu či rasy a vede tak k toleranci a vnímavosti rozdílných cest a názorů.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS