Slavnostní zahájení výstavy Český komiks a jeho svět

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 7. června 2022 v 17:00 hod. v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 8 v Brně.

Výstava představuje vývoj českého obrázkového seriálu od začátku 20. století po současnost. Ukazuje, jak vypadaly rané formy komiksu a seznámí návštěvníky s jeho prvními výraznými hrdiny. Dozvíme se, s jakými problémy se komiks musel potýkat v době komunismu, ale i to, jakým těžkostem čelí ve svobodných časech po roce 1989. Do hájemství kreslených příběhů už za první republiky příležitostně zavítali cenění výtvarní umělci, ale i výtvarně neškolení kreslíři často dosahovali a dosahují pozoruhodných výsledků. Je zřejmé, že kdysi podceňovaná komiksová vizuální forma se v poslední době rozprostřela do mimořádné žánrové pestrosti a že už řadu let necílí primárně na děti a mládež.

Výstava upozorňuje na dobová propojení českého komiksu s vývojem ve světě i na speciální vazby se Slovenskem, v neposlední řadě pak na skutečnost, že se v kdysi téměř výlučně mužském prostředí komiksu aktuálně prosazuje stále více nadaných autorek.

Prezentace představených autorů je primárně založena na originálních kresbách. Zájemci si tak budou moci udělat přesnou představu o výtvarném talentu vystavených kreslířů, nezkreslenou omezenými možnostmi dobových reprodukčních technologií. Zastoupeni budou jak všeobecně známí umělci jako Josef Lada, Ondřej Sekora, Jaroslav Foglar a Jan Fischer, Jaroslav Němeček, Kája Saudek, Lucie Lomová či Pavel Čech, tak i tvůrci často pozapomenutí, nicméně pro vývoj domácího obrázkového seriálu důležití. Všechny generace návštěvníků se tedy mohou těšit, že na výstavě naleznou to své, ať už to budou obrázky z dětství, ke kterým mají důvěrný vztah či komiksy zabývající se vážnějšími a společenskými tématy.

Výstava je připravena u příležitosti 100. výročí vzniku Ladova obrázkového seriálu „Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše“, který patří k zásadním milníkům historie českého komiksu.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS