Putování po indiánských stezkách

Pavilon Anthropos, 23. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Odpoledne plné her a tvořivé činnosti zážitkovou formou přiblíží pestrý a bohatý svět domorodých obyvatel vzdálené Ameriky.

Představíme si nejen každodenní život původních obyvatel, ale i moudrost předků, předávanou z generace na generaci, která tvoří jádro kulturního dědictví příslušných domorodých skupin a která určuje základní hodnoty utvářející pohled na svět, vztah k přírodě i místo, jež v ní člověk zaujímá.

Vstupné: 50 Kč (výroba, materiál)

Registrace, informace: upozorňujeme na omezený počet návštěvníků, doporučujeme telefonickou nebo e-mailovou rezervaci, tel. 533 435 274, e-mail: detskemuzeum@mzm.cz. Rezervaci nutné provést nejpozději v pátek před akcí do 15 hodin.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS