První římští císařové na Moravě prostřednictvím jejich mincí

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 5. 1. 2023 v 17:30 hod.

Přednášející: Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. (Numismatické oddělení MZM)

Přednáška bude zaměřena na představení spektra mincí první římské císařské dynastie (julsko-klaudijské), počínaje Augustem a konče Neronem. Soubor necelých 80 ražeb dosud nalezených na Moravě představuje zajímavý exkurz do časů vytváření peněžně-obchodních vztahů mezi novými osadníky Moravy z řad germánských kmenů Markomanů a Kvádů a Římskou říší, která vojensky postupně rozšiřovala hranice svých provincií až do jejich těsného sousedství. Přednáška bude doprovázena bohatým obrazovým materiálem.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS