Biodiverzita Afrického rohu. 1. část: střecha Afriky

Pavilon Anthropos, 16. 2. 2023 v 16:30 hod.

Přednášející: Ing. Miroslav Čapek, CSc.

Přednáška se zaměří na diverzitu obratlovců, a to především ptáků a savců Etiopské vysočiny, která patří mezi nejdrsnější oblasti Afriky a zároveň je jedním z geologicky nejaktivnějších míst naší planety. Tento rozsáhlý horský masiv je rozdělený Velkou příkopovou propadlinou, kde mocné tektonické síly trhají Afriku vedví. V širokém rozpětí nadmořských výšek se zde v nejrůznějších typech prostředí vyskytuje unikátní flóra a fauna, přičemž toto území patří k biologicky nejrozmanitějším na Africkém kontinentu. První část přednášky zahrnuje planinu Sululta, několik lokalit ve Velké příkopové propadlině a v pohoří Bale. Autorovy originální fotografie představí řadu druhů ptáků a savců včetně jedinečných endemitů, ale i druhů s většími areály rozšíření a také některé palearktické mezikontinentální migranty zimující v Afrotropické oblasti. Ptačí druhy všech možných velikostí, tvarů a barev od pestře zbarvených vlh, ledňáčků, vousáčků a leskoptví až po zcela nenápadné krypticky zbarvené dropy, stepokury, běhulíky, nebo některé pěvce. Nebudou chybět ani vrubozobí, dravci, zoborožci, šplhavci a celá škála dalších opeřenců, ze savců sudokopytníci, primáti, ikonický vysoce specializovaný afromontánní endemit vlček etiopský, ale i nenápadní hlodavci.

Ve spolupráci s Přírodovědeckým klubem v Brně.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS