Postavení žen v rodině a společnosti Siouxů (zvláště Dakotů) dříve i dnes

Pavilon Anthropos, 16. 2. 2022 v 17:00 hod.

Život indiánských žen ve srovnání s životem mužů zůstává v obecném povědomí v pozadí, neboť je považován za méně hrdinný a náročný, a proto méně atraktivní. O ženách se toho v literatuře i filmech dovíme velmi málo, nicméně ony měly pro chod rodin i fungování společnosti vždy zásadní význam. Každodenní práce žen byla v mnoha ohledech obtížnější i namáhavější než ta mužská.

Ženy svou soustavnou činností, svými znalostmi a dovednostmi umožňovaly a umožňují přetrvávání určitých rysů tradiční kultury, která procházela euroamerickou kolonizací, christianizací, rezervačním obdobím až do moderní doby. Často tragickou situaci žen dokládají jejich sebevraždy v minulosti i existenční problémy samoživitelek v rozvrácených rodinách současnosti. Nicméně dnes právě ženy vynikají jako uznávané nositelky tradice, identity a jsou právem považovány za ty, které udržují kontinuitu mezi přítomností a životem předků.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS