Poklad jednookého farára. Problematika obehu medených poltur a banských znakov v Uhorsku

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 3. 11. 2022 v 17:30 hod.

Přednášející Mgr. Marek Budaj, PhD. (Slovenské národné múzeum, Bratislava).

Na jar 2020 došlo počas archeologického výskumu vedeného spoločnosťou Triglav Archeologická spoločnosť s. r. o. v malej východoslovenskej dedinke Obišovce (okr. Košice) v priestoroch rímsko-katolíckeho kostola k objaveniu výnimočného nálezu pozostávajúceho z 550 mincí. Na prekvapenie jeho jadro tvorili košické a banskoštiavnické medené poltúry razené v rokoch 1687 a 1695-1703, ďalej smolnícke banské známky z rokov 1687-1697 a banskoštiavnicke banské známky z rokov 1696-1699.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS