Plankton moravských údolních nádrží

Pavilon Anthropos, 2. 3. 2023 v 16:30 hod.

Přednášející Mgr. Rodan Geriš.

Svět řas a sinic ve vodním sloupci nádrží Moravy je podivuhodný a rozmanitý. Jiný je fytoplankton nádrží zatížených živinami a odlišný ten, který se nachází v nejčistějších moravských přehradách. Fytoplankton však nežije odděleně od ostatních složek ekosystému nádrže. Proto má pro něj svůj význam  také zooplankton, nárostové organismy nebo ryby.

Přednáška se koná ve spolupráci s Přírodovědeckým klubem v Brně.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS