Navždy nás opustil profesor Rudolf Musil

S lítostí oznamujeme, že dne 23. února 2022 ve věku 95 let náhle zemřel profesor Rudolf Musil. Pocházel z brněnské Líšně, tedy ze samého okraje Moravského krasu, kterému bez nadsázky zasvětil celý svůj život. V letech 1945-49 vystudoval geografii a přírodopis na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Věnoval se stratigrafii a geologii kvartérních sedimentů, především pak velké kvartérní fauně z paleolitických sídlišť a jeskynní fauně, ze které mu k srdci nejvíce přirostli jeskynní medvědi.

V letech 1953-1976 pracoval na Geologicko-paleontologickém oddělení Moravského zemského muzea a v letech 1972-1976 zastával funkci ředitele MZM. Od roku 1976 pracoval jako docent, později profesor na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, které zůstal věrný až do posledních dní. Seznam jeho výzkumné činnosti by byl opravdu dlouhý a tak jmenujme alespoň některé: dlouholeté rozsáhlé výzkumy na Stránské skále - povrchové i jeskynní (1948 asi do roku 1975), spraše na území Brna (1953-55, společně s doc. Karlem Valochem), jeskyně Pod Hradem v Moravském krase (1957-59, společně s doc. Karlem Valochem) a jeskyně Za hájovnou (Javoříčský kras, 2001-2016).

S profesorem Rudolfem Musilem odchází velká generace kvartérních badatelů druhé poloviny 20. století.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS