Naladěno na jaro IV.

8. 4. 2022

Brněnská City Nature Challenge se blíží! Naposlouchejte si další dva druhy ptáků, které už můžete zaslechnout v Brně a okolí.

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Krutihlav je v našem seriálu prvním tažným nepěvcem, který se k nám v těchto dnech vrací. Patří mezi šplhavce (Piciformes), a tak jeho nejbližšími příbuznými jsou datli, strakapoudi a žluny. Ačkoliv v podstatě nezpívá, jeho hlas nepřeslechneme. Ozývá se zjara dlouhou řadou opakujících se kňučivých tónů. Často nás na svou přítomnost upozorní právě hlasem, neboť jeho zbarvení, které připomíná rozpraskanou kůru stromů, jej dokonale maskuje. Vyskytuje se v otevřené krajině s roztroušenými stromovými porosty, na lesních pasekách, ve starých parcích či zahradách.

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Další ze zpěváků, který nás upoutá především svým hlasem. Pěvuška se ve svém přirozeném prostředí, kterým jsou husté nízké keře, dokáže dokonale ukrýt. Potkat se s ní můžeme od jehličnatých a smíšených lesů, přes keřové porosty podél vodních toků až po městskou zeleň, kde nejčastěji osidluje staré zahrady, parky nebo městské hřbitovy. Zpěv se vyznačuje rychlým sledem vysoce posazených flétnovitých tónů. Zpěvní aktivita začíná od konce března s vrcholem v první polovině dubna a postupně klesá až do konce července. Avšak vzácně můžeme pěvušku slyšet zpívat i na podzim, kdy odlétá na jihozápad Francie, nebo sever Itálie.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS