Mykobiota Jeseníků - stav poznání a zajímavé nálezy

Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, 7. 3. 2023 v 17:00 hod.

Přednášející Mgr. Daniel  Dvořák (Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno).

V posledních 18 letech proběhla na území CHKO Jeseníky série mykologických průzkumů v 16 maloplošných zvláště chráněných územích. Díky nim a s využitím dalších pramenů k mykobiotě Jeseníků je odtud známo již přes 1 200 druhů hub. Přednáška představí orientační přehled význačných i vzácných druhů, jejich lokalit i biotopů (horské, podmáčené a rašelinné smrčiny, bučiny a suťové lesy, reliktní bory, horská vrchoviště, rašelinné i sušší louky a pastviny a mokřadní sukcesní porosty).

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS