Milan Kundera: 1929-2023

Pomalu odcházejí. Tvůrci a svědkové rozporuplného a překotného 20. století.

Doby, která přinesla nejprve válečný chaos a paralýzu, poté hledání nových hodnot, když ty letité zdály se rozmetány. Příliš mnoho změn, osudových zvratů, příliš mnoho nadějí, entuziasmu, nesmiřitelnosti, fanatismu.

Doba kladla před své děti otázky dosud neslyšené, nutila řešit situace nikdy neprožité.

Tvůrci a svědkové vítězili, padali, mýlili se a doufali, hledali a učili se… zkoušeni mezními lekcemi krutého století.

Zásadní dílo vždy přesahuje oblast umění a stává se hlasem generace.

Číst Milana Kunderu není snadné, a není to ani příjemné. Příliš nás zná. Věcné a chirurgicky přesné svědectví bere iluze, ony sladké lži, vedoucí k útěšnému kýči.

Čtěme a učme se též. Nezavírejme oči, tak cestu nenajdeme. A neztraťme naději, třebaže se i my budeme mýlit, přesvědčeni o nalezeném řešení. Pokora, to je ono slovo, které jsme v uplynulém století po písmenkách poztráceli.

Pomalu odcházejí.

Je to na nás.


Text: Hana Kraflová

Odešel spisovatel Milan Kundera


Dne 11. července 2023 zemřel v Paříži jeden z nejvýznamnějších světových spisovatelů Milan Kundera, nejpřekládanější autor původem z Moravy. Ač již po maturitě odešel studovat do Prahy a větší část života strávil v Paříži, Brno, Praha, Čechy a Morava nikdy z jeho obzoru nezmizely. Kundera čerpá z kulturního a duchovního dědictví Střední Evropy a stává se pokračovatelem autorů, jejichž dílo mu bylo celoživotní inspirací: Franze Kafky, Roberta Musila či Hermanna Brocha. „Žádný český romanopisec dosud nenavázal na postavu pražského německého Žida Kafky tak rozhodně a zároveň tak přesně, jako to učinil ve francouzském exilu Milan Kundera.“ (Jürgen Serke, Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou).

Z tohoto duchovního odkazu vytvořil Milan Kundera specifický typ románu jako filozofické úvahy nad existenciálními situacemi člověka. Stejně jako Franz Kafka dokázal Milan Kundera oslovit čtenáře po celém světě a zlákat je k cestě těchto svých úvah. Totéž platí o Kunderově rozsáhlé esejistice. Přemýšlí v ní nejen o literatuře, ale i o hudbě, s níž byl od dětství spjat; jeho otec Ludvík byl klavíristou, Janáčkovým žákem a prvním rektorem JAMU. Milan Kundera se stává jedním z těch, kteří pomáhali Janáčkovu dílu dobývat svět. 

U příležitosti autorových devadesátin v roce 2019 uspořádalo Moravské zemské muzeum výstavu Hommage à Milan Kundera.

Milan Kundera, čestný občan města Brna (2010), jemuž věnoval také svou knihovnu a archiv, spočine podle svého přání v rodném městě.


Text: Mojmír Jeřábek

Milan Kundera – biografie a bibliografie


Milan Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně, od roku 1975 žil ve Francii – po začátcích v Rennes – v Paříži. Zde zemřel 11. července 2023 ve věku 94 let.

Samostatná publikační tvorba Milana Kundery začíná poezií (svazky Člověk zahrada širá, 1953 a Monology, 1957), pokračuje divadelní hrou Majitelé klíčů (1962). Ač jak poezie, tak divadelní hra vzbudily veliký ohlas a znamenaly v české literatuře významné mezníky, autor je do svého Díla nakonec nepojal.

Jeho Dílo vyšlo v definitivní podobě v prestižní kolekci Bibliothèque de la Pléiade (Knižnice Plejáda) u francouzského Kunderova vydavatele Gallimarda v roce 2017: Œuvre I, II. Na 3000 stran biblového jemného papíru ve dvou svazcích obsahuje to, to, co je podle autora hodno vydávání.

Sedm románů napsaných původně česky v definitivních autorizovaných verzích:

La Plaisanterie (původně česky: Žert), Risibles amours (Směšné lásky), La vie est ailleurs (Život je jinde), La Valse aux adieux (Valčík na rozloučenou), La Livre du rire et de l´oubli (Kniha smíchu a zapomnění), L´Insoutenable Légèreté de l´être (Nesnesitelná lehkost bytí), L´Immortalité (Nesmrtelnost).

Čtyři romány napsané francouzsky:

La Lenteur, L´Identité, L´Ignorance, La fête de l'insignifiance (česky: Pomalost, Identita, Nevědomost, Slavnost bezvýznamnosti).

Čtyři francouzsky napsané knihy esejů: L'art du roman, Les testaments trahisLe Rideau,

Une rencontre (česky: Umění románu, Zrazené testamenty, Opona, Setkání).

Jedna původně česky napsaná divadelní hra: Jacques et son maître. Hommage à Denis Diderot en trois actes (Jakub a jeho pán. Pocta Denisi Diderotovi o třech jednáních)

Mimo toto Dílo (ale zároveň v českém kontextu i jako jeho součást) stojí divadelní hra Ptákovina (1968), kterou autor povoluje uvádět a publikovat jen ve staré vlasti. Důvodem je nepřevoditelnost symboliky kosočtverce do jiného kulturního prostředí.
 

Ocenění


Státní cena Klementa Gottwalda za drama Majitelé klíčů (1963)

Cena nakladatelství Československý spisovatel za román Žert (1968)

Cena nakladatelství Československý spisovatel za povídky Směšné lásky (1969)

Prix Medicis za nejlepší zahraniční román - Život je jinde(Francie,1973)

Prix Mondello za román Valčík na rozloučenou (Itálie, 1978)

Common Wealth Award za Knihu smíchu a zapomnění (USA, 1981)

Prix Europa-Littérature za celé dílo(Francie, 1981)                                        

Knižní cena Los Angeles Times za román Nesnesitelná lehkost bytí (USA, 1984)

Jeruzalémská cena za svobodu jednotlivce ve společnosti (cena města Jeruzaléma), za celé dílo(1985)

Prix de l'Academie française (Cena kritiků za Umění románu, 1987)

Cena Nelly Sachsové (literární cena města Dortmundu za zlepšení kulturních vztahů mezi národy, 1987)

Rakouská státní cena za evropskou literaturu (literární cena Rakouské republiky pro evropské spisovatele, 1987)

Řád čestné legie (Francie, 1990)

Independent Foreign Fiction Prize (literární cena britského deníku The Independent za cizojazyčný román v anglickém překladu – uděleno za Nesmrtelnost, 1991)

Mezinárodní literární cena Vilenica (Slovinsko, 1992)

Prix Aujourd'hui, novinářská cena za Les testaments trahis(Paříž, 1993)

Cena Jaroslava Seiferta za Nesmrtelnost(Praha, 1994), cenu autor věnoval památce Jana Skácela

Medaile Za zásluhy I. stupně (udělena prezidentem Václavem Havlem, Pražský Hrad, 28. 10. 1995)

The ASCAP Foundation Deems Taylor/Virgil Thomson Award: Milan Kundera; Linda Asher (překlad) Testaments Betrayed (1996)

Fondation Velija Prix Kadaré (Albánie, 1997)

Herderova cena (Německo, 2000)

Commandeur de L'ordre des Arts et des Lettres (Řád umění a literatury, Francie, 2000)

Grand Prix de littérature  de l’Académie française  (Velká cena za literaturu Francouzské akademie za celé dílo, 2001)

Státní cena za literaturu za první české vydání románu Nesnesitelná lehkost bytí, s přihlédnutím k dosavadní prozaické a esejistické tvorbě (Praha, 2007)

Prix mondial de la fondation Simone et Cino Del Duca (Světová cena nadace Simone a Cino Del Duca, Francie, 2009)

Čestné občanství města Brna (2009)

Le Prix Reino de Redonda, Le duc d'Amarcord (Španělsko, 2010)

Prix de la BnF (Cena Francouzské národní knihovny, 2012)        

Mezinárodní literární cena vydavatelství Tabernakul (Makedonie, 2012)

Prix littéraire Château La Tour Carnet (Francie, 2017)

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS