Měsíc originality na výstavě Průzkum života politickým bojem od 1. 12. 2022 do 1. 1. 2023

Na konci října zpřístupnilo Moravské zemské muzeum ve Valochově sále Dietrichsteinského paláce výstavu s názvem Průzkum života politickým bojem – Jaroslav Šabata (1927–2012) / Charta 77 (45 let).

Na výstavě spojily své síly Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) Moravského zemského muzea, které dalo život autonomnímu výstavnímu celku věnujícímu se historii Charty 77 a jejím brněnským prvním signatářům, s Masarykovou demokratickou akademií, jež se ve výstavě věnuje životu a dílu Jaroslava Šabaty. V obou oddílech výstavy se návštěvníci mohou seznámit se vzácnými exponáty. Ty nejvzácnější jsou z bezpečnostních důvodů prezentovány prostřednictvím faksimilií. Prosinec však může být v rámci této výstavy nazván „měsícem originality“. Kurátoři se totiž rozhodli některé faksimile nahradit autentickými dokumenty a zprostředkovat je tak návštěvníkům ve své jedinečnosti.

Zájemci o život a politické působení Jaroslava Šabaty mohou zhlédnout originál jeho poslaneckého slibu, který na výstavu laskavě zapůjčil Archiv Poslanecké sněmovny.

Dalším vzácným originálem je tzv. Pražská výzva, kterou napsal v roce 1985 Jaroslav Šabata společně s Václavem Havlem. V Pražské výzvě obhajovala československá demokratická opozice právo Němců na znovusjednocení jejich země a představila vizi Evropy bez znepřátelených vojenských bloků. Šabata za práci na textu Pražské výzvy obdržel v roce 1988 Cenu Františka Kriegla. Originál dokumentu na výstavu laskavě zapůjčil Archiv Národního muzea – ČSDS.

Největším lákadlem však zcela jistě zůstává první verze Prohlášení Charty 77, která je pečlivě uschovaná v trezoru Moravského zemského muzea a vystavuje se jen velmi zřídka. První, pracovní verze Prohlášení Charty 77 vznikla v druhé polovině prosince roku 1976 a odráží myšlenkový vývoj svých tvůrců. Autorsky se na ní podíleli zejména Václav Havel a Pavel Kohout.

K vidění je také rozšířený originál druhé verze Prohlášení Charty 77. Návštěvníci tak budou moci zhlédnout text se zapracovanými poznámkami z první verze.

Dny originality na výstavě Průzkum života politickým bojem – Jaroslav Šabata (1927–2012) / Charta 77 (45 let) budou probíhat ve dnech 30. 11. 2022 - 1. 1. 2023.

Foto: Jan Cága

Komentovaná prohlídka výstavy s jejími kurátory

15. 12. 2022 od 15:30 hod.

Začátek komentované prohlídky k oddílu věnovanému Chartě 77 a jejím brněnským prvním signatářům bude v 15:30 hod., k oddílu věnovanému životu a dílu Jaroslava Šabaty pak v 16:00 hod. Provázet vás budou autoři výstavy.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS