Kytičky osady Hraničky

Sraz exkurze je v 9:15 hod. na zastávce "Uhelná, Nové Vilémovice, konečná" (GPS 50.3329722N, 16.9866389E). Trasa povede z Nových Vilémovic přes osadu Hraničky a údolí Vojtovického potoka zpět do Nových Vilémovic (délka trasy je 10 km).

Uprostřed horských lesů, kde před válkou stávala až několikasethlavá osada Hraničky, osaměl do dnešních dnů jediný dům s rybníkem, vůkol se doširoka rozprostírají květnaté louky, v severní části Rychlebských hor beztak nejbohatší a nejrozsáhlejší. Noha botanikova sem zatím vstoupila jen ojediněle a jeho oko zde spatřilo např. Carex harmanii, Dactylorhiza majalis, Isolepis setacea či Valeriana dioica. Že jsme v Sudetech, nás na pochybách nenechají Mimulus guttatus a Myrrhis odorata. Další zajímavé druhy zde jistojistě teprve čekají na své objevení.

Exkurzy vede Mgr. Vojtěch Taraška (MZM) a Radim Hédl Mgr. et MgA. Ph.D. (Botanický ústav AV ČR).

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS