Komentovaná prohlídka výstavy Kulturní mosty v Evropě s kurátorkou Zuzanou Jürgens

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Čtvrtek 4. 4. 2024 od 16:00 do 17:00 hod.

Nechte se provést výstavou Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945 její kurátorkou dr. Zuzanou Jürgens.

Na příkladu Richarda Belcrediho, Johanny von Herzogenberg, Ferdinanda Kinského, Nikolause Lobkowicze, Franze Schwarzenberga, Karla Schwarzenberga, pátera Angeluse Waldsteina-Wartenberga OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg a rodiny Thunů poznáte historické okolnosti jejich aktivit pro udržení povědomí o společných kuturních kořenech a podporu krajanů na obou stranách hranice.

Důraz bude kladen na jejich charakter, jejich obzvláštní schopnost čelit okolnostem a na to, jak je formovaly mj. křesťanská víra, nadnárodní rodinné a politické vazby a zděděný smysl pro odpovědnost. U vědomí společných kulturních kořenů ve střední Evropě budovali mosty přes politické, národnostní a sociální rozdíly a nakonec také i oni přispěli k politickému obratu v roce 1989.

Na komentovanou prohlídku bude od 17:00 navazovat beseda Modrá krev včera a dnes v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce MZM.

Foto: Jan Cága
 
Zpět do aktualit
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS